PEDAGOGIKA

Informacje

PEDAGOGIKA Jest 34 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 34 elementów
 • 57,60 zł

  Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym.

  57,60 zł
 • 52,40 zł

  Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów.

  52,40 zł
 • 47,00 zł

  Podręcznik dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela, a także dla osób zajmujących się zawodowo problemami edukacji (politycy, pracownicy administracji, samorzadowcy, dziennikarze).

  47,00 zł
 • 54,90 zł

  Znakomity podręcznik niezbędny do nauki, pracy dydaktycznej i w codziennym życiu ?rozwój biologiczny, zdrowie i potrzeby ucznia/wychowanka w różnych okresach życia  ochrona i promocja zdrowia nauczyciela/wychowawcy  zdrowotne aspekty środowiska szkoły i organizacji procesu kształcenia

  54,90 zł
 • 60,00 zł

  Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich podstawy teoretyczne i empiryczne oraz praktyczne uwarunkowania stosowania terapii.Omawiają...

  60,00 zł
 • 49,80 zł

  Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań,  najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze  oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie...

  49,80 zł
 • 16,80 zł

  Czy nauczanie matematyki zwalnia nas od zwracania uwagi na poprawność językową? Oczywiście, nie! Znamy wszyscy problemy językowe, jakie spotykają uczniowie na lekcjach matematyki choćby z pisownią terminów matematycznych. Autorzy — nauczyciele matematyki — sygnalizują napotkane problemy i dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w pracy nad...

  16,80 zł
 • 26,00 zł

  Dlaczego z każdym rokiem coraz bardziej obniża się poziom umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania? Dlaczego obecnie dzieci popełniają trzykrotnie więcej błędów ortograficznych niż dawniej ich rówieśnicy nauczani według Elementarza Mariana Falskiego? Dlaczego uczniowie korzystający ze współczesnych podręczników piszą fonetycznie?...

  26,00 zł
 • 31,50 zł

  Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie pojęcia czasu wolnego jako jednego z ważniejszych współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i kulturowych. Czas wolny ujęto tutaj wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Obok wnikliwej analizy historycznej samego pojęcia i jego wielu interpretacji, przedstawiono także wnioski badań literaturowych oraz empirycznych...

  31,50 zł
 • 34,80 zł

  Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej.

  34,80 zł
 • 74,90 zł

  Przystępna forma prezentacji treści sprawia, iż podręcznik ten jest interesujący nie tylko dla studentów i początkujących entuzjastów pedagogiki twórczości, ale i dla trenerów twórczości oraz innych osób dobrze obeznanych z tą tematyką. Adresatami książki są praktycy i teoretycy pedagogiki twórczości. Wielki pożytek z niej odniosą także studiujący...

  74,90 zł
 • 48,00 zł

  Książka przedstawiająca najnowsze tendencje w teorii i praktyce wychowawczej na świecie. Jest to dobrze napisane kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki, niezbędne dla studentów, nauczycieli i animatorów życia kulturalnego i oświatowego w lokalnych środowiskach.Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i...

  48,00 zł
 • 25,20 zł

  Autorka analizuje przemiany, jakie zaszły w edukacji na przestrzeni XX wieku. Zastanawia się nad rolą dyskusji publicznej w reformowaniu oświaty, a także wskazuje na zagrożenia i przeszkody w społecznym porozumiewaniu się. Refleksje nad stanem polskiej oświaty wpisuje w szerszy - międzynarodowy - kontekst, przywołując główne raporty oświatowe. Analizuje...

  25,20 zł
 • 21,00 zł

  W opracowaniu starano się ukazać wybrane problemy z zakresu wychowania, jego istoty i złożoności w ujęciu współczesnych przedstawicieli nauki zajmujących się oświatą i wychowaniem. Tematyka ta z pewnością zainteresuje zarówno nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, jak i studentów.

  21,00 zł
 • 34,10 zł

    Praca niniejsza jest rozprawą przedstawiającą współczesny stan rozwiązań naukowych w zakresie problematyki ideału wychowania i wykształcenia ogólnego. Od strony metodologicznej położono nacisk na ujęcie komparatystyczne, ze szczególnym zaakcentowaniem semantycznych podstaw pojęć i terminów związanych z tymi zagadnieniami. W opracowaniu niniejszym...

  34,10 zł
 • 28,40 zł

  Z recenzji wydawniczej prof.dr.hab. Katarzyny Olbrycht: "Praca(...) podejmuje niezwykle ważne problemy dzisiejszej humanistyki, które dla współczesnego wychowania są problemami jednymi z najważniejszych. (...) Zapis dyskusji panelowej jest jej bardzo interesującym fragmentem.(...) Pozostałe teksty są interesujące (niektóre znakomite), pisane z dużym...

  28,40 zł
 • 27,30 zł

  Jest to zbiór przemyśleń (fragmentów drukowanych wcześniej) znakomitego pedagoga - Wincentego Okonia. Wspomniane teksty, dotyczą szeroko rozumianego wychowania. Zostały one wybrane, uzupełnione i poprawione przez samego autora, a ukazują się w 85 rocznicę jego urodzin. Znakomita lektura dla pedagogów, rodziców i studentów humanistyki.

  27,30 zł
 • 15,80 zł

  Przedruk z książki "Źródła do historii wychowania" Stanisław Kot. Kraków 1930r. Książka zawiera następujące rozdziały:myśl o wychowaniu, Emil, Stan oświecenia w Polsce, Przepis do szkół parafialnych, Uwagi o nowym instrukcji publicznej układzie, List IMC Pana Doświadczyńskiego, Jak Gertruda uczy swoje dzieci, O znaczeniu zabawy, O wielostronnym...

  15,80 zł
 • 15,80 zł

  Trzecia część wyboru pism teoretyków pedagogiki i pedagogów. W tym tomie zebrano rozprawy: Józefa Jeziorańskiego, Bronisława Trentowskiego, Ewarysta Estkowskiego, Józefa Dietla, Sergiusza Hessena, Bogdana Nawroczyńskiego.

  15,80 zł
 • 20,80 zł

  Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej. Praca profesora Kunowskiego jest bardzo ważnym dziełem i rozpowszechnianie jej należy do powinności każdego pedagoga. Pozycja składa się z sześciu...

  20,80 zł
Pokazuje 1 - 20 z 34 elementów