PEDAGOGIKA

Informacje

Nowe produkty

PEDAGOGIKA Jest 20 produktów.

Pokazuje 1 - 20 z 20 elementów
 • 57,60 zł

  Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym.

  57,60 zł
 • 52,40 zł

  Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów.

  52,40 zł
 • 16,80 zł

  Czy nauczanie matematyki zwalnia nas od zwracania uwagi na poprawność językową? Oczywiście, nie! Znamy wszyscy problemy językowe, jakie spotykają uczniowie na lekcjach matematyki choćby z pisownią terminów matematycznych. 

  16,80 zł
 • 26,00 zł

  Dlaczego z każdym rokiem coraz bardziej obniża się poziom umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania? Dlaczego obecnie dzieci popełniają trzykrotnie więcej błędów ortograficznych niż dawniej ich rówieśnicy nauczani według Elementarza Mariana Falskiego? Dlaczego uczniowie korzystający ze współczesnych podręczników piszą fonetycznie?...

  26,00 zł
 • 31,50 zł

  Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie pojęcia czasu wolnego jako jednego z ważniejszych współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i kulturowych. Czas wolny ujęto tutaj wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Obok wnikliwej analizy historycznej samego pojęcia i jego wielu interpretacji, przedstawiono także wnioski badań literaturowych oraz empirycznych...

  31,50 zł
 • 34,80 zł

  Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej.

  34,80 zł
 • 74,90 zł

  Przystępna forma prezentacji treści sprawia, iż podręcznik ten jest interesujący nie tylko dla studentów i początkujących entuzjastów pedagogiki twórczości, ale i dla trenerów twórczości oraz innych osób dobrze obeznanych z tą tematyką. Adresatami książki są praktycy i teoretycy pedagogiki twórczości. Wielki pożytek z niej odniosą także studiujący...

  74,90 zł
 • 48,00 zł

  Książka przedstawiająca najnowsze tendencje w teorii i praktyce wychowawczej na świecie. Jest to dobrze napisane kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki, niezbędne dla studentów, nauczycieli i animatorów życia kulturalnego i oświatowego w lokalnych środowiskach.Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i...

  48,00 zł
 • 25,20 zł

  Autorka analizuje przemiany, jakie zaszły w edukacji na przestrzeni XX wieku. Zastanawia się nad rolą dyskusji publicznej w reformowaniu oświaty, a także wskazuje na zagrożenia i przeszkody w społecznym porozumiewaniu się. Refleksje nad stanem polskiej oświaty wpisuje w szerszy - międzynarodowy - kontekst, przywołując główne raporty oświatowe. Analizuje...

  25,20 zł
 • 28,40 zł

  Z recenzji wydawniczej prof.dr.hab. Katarzyny Olbrycht: "Praca(...) podejmuje niezwykle ważne problemy dzisiejszej humanistyki, które dla współczesnego wychowania są problemami jednymi z najważniejszych. (...) Zapis dyskusji panelowej jest jej bardzo interesującym fragmentem.(...) Pozostałe teksty są interesujące (niektóre znakomite), pisane z dużym...

  28,40 zł
 • 15,80 zł

  Przedruk z książki "Źródła do historii wychowania" Stanisław Kot. Kraków 1930r. Książka zawiera następujące rozdziały:myśl o wychowaniu, Emil, Stan oświecenia w Polsce, Przepis do szkół parafialnych, Uwagi o nowym instrukcji publicznej układzie, List IMC Pana Doświadczyńskiego, Jak Gertruda uczy swoje dzieci, O znaczeniu zabawy, O wielostronnym...

  15,80 zł
 • 15,80 zł

  Trzecia część wyboru pism teoretyków pedagogiki i pedagogów. W tym tomie zebrano rozprawy: Józefa Jeziorańskiego, Bronisława Trentowskiego, Ewarysta Estkowskiego, Józefa Dietla, Sergiusza Hessena, Bogdana Nawroczyńskiego.

  15,80 zł
 • 20,80 zł

  Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej. Praca profesora Kunowskiego jest bardzo ważnym dziełem i rozpowszechnianie jej należy do powinności każdego pedagoga. 

  20,80 zł
 • 29,00 zł

  Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a wyborem określonego podejścia metodycznego w nauczaniu piśmienności oraz zwraca uwagę na fakt, jakie konsekwencje dla rozwoju uczniów mogą wynikać z decyzji podjętych przez autorów...

  29,00 zł
 • 62,40 zł

  W tomie zamieszczono teksty autorów z Polski, Czech i Słowacji, specjalistów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dotyczą one psychopedagogicznych zagadnień edukacji elementarnej, związanych z rozwijaniem kompetencji poznawczych dziecka. 

  62,40 zł
 • 41,60 zł

  Obszerne studium teoretyczno-empiryczne, dotyczące problemu wspomagania dzieci przejawiających problemy w uczeniu się, łączące wiedzę z zakresu neuropsychologii, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie polegające na empirycznej weryfikacji skuteczności nowatorskiej metody terapeutycznej, przeznaczonej do...

  41,60 zł
 • 41,80 zł

  Niniejsza praca poświęcona jest pierwszemu etapowi edukacyjnemu, przede wszystkim kształceniu wczesnoszkolnemu. Szczegółowej analizie poddano proces kształcenia z uwzględnieniem jego nowej koncepcji, wdrażanej obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych, zwanej kształceniem zróżnicowanym. 

  41,80 zł
 • 52,30 zł

  Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która trwała przez wieki, służąc wielu pokoleniom...

  52,30 zł
 • 33,00 zł

  Zebrane w niniejszym tomie rozprawy dotyczą kilku problemów dydaktyki specjalnej najbardziej aktualnych i ważnych w tej dziedzinie wiedzy. Rozprawy te są próbą odpowiedzi na pytania nurtujące studentów, pedagogów specjalnych i terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oto niektóre z poruszanych w publikacji...

  33,00 zł
 • 39,20 zł

  Niniejsza książka jest pierwszą z przygotowanej serii: Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Zapraszamy w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontekście zmediowanej kultury współczesnej. 

  39,20 zł
Pokazuje 1 - 20 z 20 elementów