WYCHOWANIE FIZYCZNE

Informacje

Nowe produkty

WYCHOWANIE FIZYCZNE Jest 12 produktów.

Pokazuje 1 - 12 z 12 elementów
 • 23,00 zł

  W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych oraz przykłady ich praktycznego zastosowania.

  23,00 zł
 • 34,80 zł

  Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową (01.09.2009 r.) wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozkład materiału oraz standardy wymagań wraz z zasadami oceniania. Podstawa programowa określa...

  34,80 zł
 • 38,00 zł

  Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku.

  38,00 zł
 • 10,40 zł

  "Tekst jest napisany błyskotliwie. Autor stosuje wiele porównań i odniesień do innych dyscyplin nauki i praktyki społecznej. W mistrzowski sposób ukazuje paradoksy i stereotypy myślenia nie tylko codziennego, wyjaśniając zgrabnie różnice i tożsamości relatywnego, potocznego odbioru i interpretacji spraw tylko pozornie oczywistych. 

  10,40 zł
 • 34,80 zł

  Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.

  34,80 zł
 • 15,50 zł

  Autorka książki przekazuje skuteczne i sprawdzone sposoby zapobiegania wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Radzi, jak regenerować siły oraz jak nie tracić zapału i motywacji do pracy z uczniami.

  15,50 zł
 • 29,30 zł

  Książka zawiera wyjaśnienia, sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej i praktycznej do realizacji skomplikowanej pedagogicznie procedury awansu zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego. Awans zawodowy wyznacza pewne oczekiwania względem nauczycieli, którzy przechodzą fazy od nowicjusza do pedagoga mistrza. 

  29,30 zł
 • 11,00 zł

  Praca przygotowana została szczególnie dla studentów kierunku wychowania fizycznego jako uzupełnienie wiedzy teoretycznej na temat techniki pływania delfinem. Książka stanowi pomoc dydaktyczną podczas nabywania umiejętności opisu ruchu ciała delfinisty w formie słownej Ponadto książka może być przydatna dla nauczycieli wychowania fizycznego instruktorów...

  11,00 zł
 • 9,30 zł

  W zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej nauczyciel jest zobowiązany do pracy zgodnie z podstawą programową, którą powinien rozwinąć i uzupełnić poprzez przyjęte poziomy wymagań i kryteria ocen. Autorki przedstawiają swoją propozycję dla nauczycieli WF-u. Każdy z nich może dostosować materiały do warunków, w których pracuje, oraz do poziomu wiedzy ucznia.

  9,30 zł
 • 15,40 zł

  Przewodnik zawiera propozycje rocznych planów kierunkowych (tzw. rozkładów materiału) zajęć obowiązkowych dla poszczególnych klas, przykładowe konspekty lekcji, zestawy ćwiczeń oraz uproszczone opisy mniej popularnych gier tj: unihokej, rugby, tenis stołowy, ringo, badminton, propozycje zadań kon-trolno-oceniających umiejętności ruchowe ucznia, kryteria...

  15,40 zł
 • 45,20 zł

  Leksykon jest próbą ukazania bogatej i różnorodnej problematyki wychowania fizycznego i sportu szkolnego w ujęciu hasłowym. Obejmuje podstawowe pojęcia z metodyki oraz teorii wychowania fizycznego i sportu, a także innych dziedzin wiedzy związanych bezpośrednio z procesem wychowania fizycznego - anatomią, fizjologią, psychologią, higieną, itp.

  45,20 zł
 • 35,00 zł

  Prezentowana publikacja jest próbą przedstawienia spójnej koncepcji autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, wraz z rocznymi planami pracy, przedmiotowym systemem oceniania oraz przykładowymi formami ewaluacji działań edukacyjnych w obszarze szkolnego wychowania fizycznego...... { ze wst....}

  35,00 zł
Pokazuje 1 - 12 z 12 elementów