PSYCHOLOGIA

Informacje

PSYCHOLOGIA Jest 23 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 23 elementów
 • 34,70 zł

  Książka jest imponującym zbiorem artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych polskich badaczy zjawisk związanych z poznaniem i procesami poznawczymi.

  34,70 zł
 • 26,30 zł

  Na tę niezwykłą książkę składają się trzydzieści dwa artykuły wprowadzające perspektywę międzykulturową do najważniejszych działów psychologii, czyli psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji, psychologii rozwojowej, psychologii osobowości i różnic indywidualnych, psychologii zdrowia oraz psychopatologii.

  26,30 zł
 • 51,50 zł

  Książka omawia najważniejsze zjawiska wewnątrz- i międzygrupowe. Koncentruje się na zagadnieniach grupy jako źródła tożsamości społecznej, różnicy między orientacją zadaniową i społeczno-emocjonalną oraz na procesach porównań społecznych.

  51,50 zł
 • 41,00 zł

  Książka wpisuje się w nurt najnowszych odkryć psychologii procesów poznawczych, a mianowicie związanie w jedno serca i rozumu oraz wykazanie, że "zimny" rozum nie istnieje. Autorzy nie ograniczają się do omówienia jednej kategorii zjawisk, ich praca oprócz procesów odbioru informacji obejmuje także procesy pamięciowe, procesy oceniania, podejmowania...

  41,00 zł
 • 70,40 zł

  "Psycholog, jeśli nie chce spełniać tylko funkcji kogoś, kto posługuje się testem - tak, jak uczeń, który nie rozumiejąc obcojęzycznego tekstu, ładnie go odczytał - musi zgłębić nie tylko podstawy teoretyczne, decydujące o naukowej sensowności testu, ale również jego założenia modelowe oraz wynikające z nich ograniczenia. (...)

  70,40 zł
 • 83,00 zł

  Czy o teorii komunikacji można pisać tak, aby nie zanudzić czytelnika, w sposób interesujący, dowcipny, lecz zarazem kompetentny? Wydaje się to prawie niemożliwe, a jednak Griffinowi się to udało. W swojej książce przedstawił on

  83,00 zł
 • 93,50 zł

  Długo oczekiwana, nowa, poszerzona (właściwie to już nowa jakość) wersja psychoterapii pod redakcją prof. UW Lidii Grzesiuk.

  93,50 zł
 • 83,00 zł

  Trzeci tom przedstawia informacje na temat strategii badań nad psychoterapią oraz wyniki badań nad efektywnością psychoterapii oraz szkolenia w psychoterapii realizowanego w ramach poszczególnych nurtów, szkół terapeutycznych.

  83,00 zł
 • 83,00 zł

  Metodologia służy psychologii, a nie na odwrót, oto idea przyświecająca autorom tego niezwykłego podręcznika dla studentów psychologii. Wiele omówionych w nim metod (od analizy danych archiwalnych, poprzez ankiety, kwestionariusze i badania eksperymentalne, aż po studium przypadku) może zainteresować

  83,00 zł
 • 60,00 zł

  Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich podstawy teoretyczne i empiryczne oraz praktyczne uwarunkowania stosowania terapii.Omawiają...

  60,00 zł
 • 49,80 zł

  Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań,  najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze  oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie...

  49,80 zł
 • 59,90 zł

  Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w...

  59,90 zł
 • 33,80 zł

  Prezentowana publikacja jest zbiorem tekstów z za-kresu szeroko pojmowanej psychologii wychowania ¦ przy uwzględnieniu m.in. problematyki adolescencji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-ną. Autorzy zamieszczonych prac uwzględniają naj-nowsze koncepcje teoretyczne bądź podejmują za-gadnienia praktyki psychologicznej odpowiadające aktualnej...

  33,80 zł
 • 41,00 zł

  Paul Broks korzystając ze swej długiej praktyki neuropsychologa, tka wyjątkową w swoim rodzaju mozaikę składającą się z historii przypadków, przypowieści metafizycznych i wątków autobiograficznych. Broks pisze o swym doświadczeniu lekarskim i o własnych pacjentach – pochylając się nad nimi z wrażliwością i uczciwością. Przedstawia nam Jenny, która myśli o...

  41,00 zł
 • 30,00 zł

  Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy.   Pozycja obejmuje osiem rozdziałów dotyczących monitoringu procesu edukacyjnego i elementów środowiska wychowawczego, działań w zakresie psychoprofilaktyki zachowań...

  30,00 zł
 • 39,90 zł

  Książka Piageta, należąca do kanonu psychologii, to podstawowa lektura dotycząca rozwoju mowy i myślenia dziecka. Wybitny francuski autor krok po kroku przedstawia zmiany zachodzące w mowie dziecka, wyróżniając określone typy i stadia rozwoju mowy w powiązaniu ze zmianami w obrębie myślenia. Przedstawione w tej książce propozycje badawcze nad rozwojem...

  39,90 zł
 • 49,90 zł

  Jedna z kluczowych publikacji z zakresu psychologii dziecka. Piaget poświęcił wiele lat badań teoretycznych i klinicznych, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dziecko oddziela świat zewnętrzny od świata wewnętrznego, subiektywnego oraz w jaki sposób tworzy wizerunki świata w zależności od swojego rozwoju psychicznego.

  49,90 zł
 • 26,00 zł

  Książka wydana z okazji 100-lecia urodzin Juliana Aleksandrowicza, znanego lekarza-humanisty. Teksty zamieszczone w tomie w sposób interdyscyplinarny ukazują zdrowie człowieka, związki psychologii z medycyną, sztuką, literaturą, naukami społecznymi i filozoficznymi. Wiele miejsca poświęcono mechanizmom radzenia sobie z chorobą, wykorzystania psychologii...

  26,00 zł
 • 37,80 zł

  Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów,  funkcjonowania młodych ludzi w  ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i...

  37,80 zł
 • 69,00 zł

  Nowoczesny i przekrojowy wykład o diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazie mózgu! Atutem pracy jest połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu (przede wszystkim teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego po urazie mózgu.

  69,00 zł
Pokazuje 1 - 20 z 23 elementów