PEDAGOGIKA

Informacje

PEDAGOGIKA Jest 45 produktów.

na stronę
Pokazuje 21 - 40 z 45 elementów
 • 27,30 zł

  Jest to zbiór przemyśleń (fragmentów drukowanych wcześniej) znakomitego pedagoga - Wincentego Okonia. Wspomniane teksty, dotyczą szeroko rozumianego wychowania. Zostały one wybrane, uzupełnione i poprawione przez samego autora, a ukazują się w 85 rocznicę jego urodzin. Znakomita lektura dla pedagogów, rodziców i studentów humanistyki.

  27,30 zł
 • 15,80 zł

  Przedruk z książki "Źródła do historii wychowania" Stanisław Kot. Kraków 1930r. Książka zawiera następujące rozdziały:myśl o wychowaniu, Emil, Stan oświecenia w Polsce, Przepis do szkół parafialnych, Uwagi o nowym instrukcji publicznej układzie, List IMC Pana Doświadczyńskiego, Jak Gertruda uczy swoje dzieci, O znaczeniu zabawy, O wielostronnym...

  15,80 zł
 • 15,80 zł

  Trzecia część wyboru pism teoretyków pedagogiki i pedagogów. W tym tomie zebrano rozprawy: Józefa Jeziorańskiego, Bronisława Trentowskiego, Ewarysta Estkowskiego, Józefa Dietla, Sergiusza Hessena, Bogdana Nawroczyńskiego.

  15,80 zł
 • 20,80 zł

  Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej. Praca profesora Kunowskiego jest bardzo ważnym dziełem i rozpowszechnianie jej należy do powinności każdego pedagoga. Pozycja składa się z sześciu...

  20,80 zł
 • 29,00 zł

  Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a wyborem określonego podejścia metodycznego w nauczaniu piśmienności oraz zwraca uwagę na fakt, jakie konsekwencje dla rozwoju uczniów mogą wynikać z decyzji podjętych przez autorów...

  29,00 zł
 • 46,00 zł

  Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Mogą z niej korzystać nauczyciele matematyki i studenci kierunków nauczycielskich, a także licealiści i osoby podejmujące studia. Jest ona rezultatem wielu własnych przemyśleń i doświadczeń dydaktycznych Autorów. W książce omawia się głównie te zagadnienia, które są pomijane lub wzmiankowane w...

  46,00 zł
 • 30,00 zł

  Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy.   Pozycja obejmuje osiem rozdziałów dotyczących monitoringu procesu edukacyjnego i elementów środowiska wychowawczego, działań w zakresie psychoprofilaktyki zachowań...

  30,00 zł
 • 62,40 zł

  W tomie zamieszczono teksty autorów z Polski, Czech i Słowacji, specjalistów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dotyczą one psychopedagogicznych zagadnień edukacji elementarnej, związanych z rozwijaniem kompetencji poznawczych dziecka. Autorzy wskazują m.in. przykłady skutecznych działań edukacyjnych wspierających dzieci w procesie...

  62,40 zł
 • 41,60 zł

  Obszerne studium teoretyczno-empiryczne, dotyczące problemu wspomagania dzieci przejawiających problemy w uczeniu się, łączące wiedzę z zakresu neuropsychologii, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie polegające na empirycznej weryfikacji skuteczności nowatorskiej metody terapeutycznej, przeznaczonej do...

  41,60 zł
 • 26,30 zł

  Publikacja ta omawia istotne i często dyskutowane w środowisku akademickim, a także wśród pedagogów i terapeutów, zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania dziecka w świecie kultury. Przedmiotem rozważań jest tutaj świat dziecięcej wyobraźni. Autorka, podejmując się badań narracji dziecięcych, odkrywa nie tylko obrazy wyobraźni, ale dociera do...

  26,30 zł
 • 32,90 zł

  Książka jest odpowiedzią na obecną zreformowaną rzeczywistość szkolną. Uwzględnia również najbardziej aktualne zmiany "Podstawy programowej". Publikacja ma charakter krytyczny i jest szczegółową analizą podstawowych obszarów kształcenia na poziomie początkowym. Autorki bezpośrednio odnoszą się do praktyki szkolnej, a także nawiązują do teorii...

  32,90 zł
 • 25,20 zł

  Książka ma pomóc w przygotowaniu studentów do nowoczesnego nauczania, przekonać już pracujących nauczycieli do zmian, przyczynić się do kształtowania postaw charakterystycznych dla refleksyjnego praktyka uwzględniającego możliwości uczniów i otwartego na jego potrzeby. Jest ona uwieńczeniem do-świadczeń Autorki wyniesionych z badań diagnozujących...

  25,20 zł
 • 20,20 zł

  .    Niniejsza publikacja jest kontynuacją wydanej pod moją red. w 2001 roku w tej serii pracy zatytułowanej " Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej". W głównej mierze została poświęconapraktycznym rozwiązaniom nowej teleologii kształcenia. Wprowadzona reforma jest bowiem wielostronna, złożona i trudna, zagraża jej m.in. niedostatek kwalifikacji...

  20,20 zł
 • 20,20 zł

  Projektowanie i realizacja edukacji zintegrowanej wymaga od nauczyciela kl.I-III szkoły podstawowej poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności.(....) Przygotowany przez zespół nauczycieli Katedry materiał zawarty w tej publikacji dotyczy różnych problemów, których znajomość pomóc może studentoei naszej specjalności (i nie tylko) uporządkować wiedzę...

  20,20 zł
 • 41,80 zł

  Niniejsza praca poświęcona jest pierwszemu etapowi edukacyjnemu, przede wszystkim kształceniu wczesnoszkolnemu. Szczegółowej analizie poddano proces kształcenia z uwzględnieniem jego nowej koncepcji, wdrażanej obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych, zwanej kształceniem zróżnicowanym. Jest to zorientowany humanistycznie model procesu...

  41,80 zł
 • 52,30 zł

  Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która trwała przez wieki, służąc wielu pokoleniom...

  52,30 zł
 • 52,40 zł

  Słownik zawiera hasła stricte pedagogiczne oraz dotyczące nauk współdziałających z pedagogiką, w tym zwłaszcza z logiką, metodologią czy teorią informacji. Wiele pojęć dotyczy też pedagogiki specjalnej oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej.

  52,40 zł
 • 57,80 zł

  Oddajemy do rąk czytelników dziesiąte już, uzupełnione i rozszerzone wydanie Nowego słownika pedagogicznego. Znalazły się w nim nowe hasła i nazwiska, poprawiono i uzupełniono stare. Dzięki temu Słownik stał się znacznie bogatszy i wpełni przystosowany do potrzeb współczesnego odbiorcy, a więc studentów pedagogiki i innych nauk humanistycznych,...

  57,80 zł
 • 46,00 zł

  Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych.Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych.Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych.

  46,00 zł
 • 37,80 zł

  Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów,  funkcjonowania młodych ludzi w  ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i...

  37,80 zł
Pokazuje 21 - 40 z 45 elementów