EDUKACJA TWÓRCZA, KREATYWNOŚĆ

Informacje

EDUKACJA TWÓRCZA, KREATYWNOŚĆ Jest 52 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 52 elementów
 • 24,90 zł

  Jak być autorytetem dla dziecka? Dziecko jest jak walizka - to z niej wyjmiesz, co do niej włożysz. Naucz swoją pociechę rozsądnie dobierać towarzystwo, pomóż zapobiegać błędom. Pokaż, że odpowiedzialność, prawdomówność, odwaga, przeciwstawianie się złu prowadzą do sukcesu. Szczególnie teraz - w dobie silnego oddziaływania mediów, wywierania presji przez...

  24,90 zł
 • 46,20 zł

  Wprowadzenie Problematyka badania kreatywności, jej diagnozowania czy identyfikowania należy do najbardziej kontrowersyjnych obszarów współczesnych studiów nad twórczością.

  46,20 zł
 • 19,00 zł

  Autorka jest z wykształcenia psychologiem, a prywatnie matką 7-letniej córki. Po wygraniu konkursu programów autorskich w Krakowie prowadzi obecnie wykłady dla opiekunów i pielęgniarek żłobków pt., „Być wrażliwym na dziecko, oraz warsztaty dla rodziców , Lepiej rozumiem, mądrzej kocham.

  19,00 zł
 • 16,80 zł

  Sztuka wydaje się być niezastąpionym instrumentem edukacyjnym. To właśnie dzięki sztuce niektóre dyspozycje człowieka, jego wrażliwość, wyobraźnia, zdolność do osobistego reagowania na bodźce świata zewnętrznego, ujawniają się ze szczególną ostrością.

  16,80 zł
 • 36,50 zł

  W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych.

  36,50 zł
 • 52,30 zł

  Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych.

  52,30 zł
 • 25,80 zł

  Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, grupa autorów skoncentrowała się na temacie "(Nowe) teorie twórczości" (m. in. wymiary twórczości, zdolności i uzdolnienia w świetle psychologii transgresyjnej, iluzja "ducha czasu", poetyka przeszłości a poetyka przyszłości, obraz ucznia idealnego w relacji do obrazu ucznia twórczego, intuicja w czytaniu u...

  25,80 zł
 • 47,00 zł

  Prezentowana publikacja zawiera artykuły napisane przez teoretyków i praktyków & 8211; specjalistów z zakresu edukacji artystycznej.

  47,00 zł
 • 32,60 zł

  W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny napływających informacji.

  32,60 zł
 • 9,00 zł

  Książka Kolorowe szybki w przystępny sposób przedstawia małym dzieciom ( w wieku od 6 do 9 lat) zagadnienia z dziedziny sztuk plastycznych takie jak: faktura, autoportret, sztaluga, architektura, pejzaż.

  9,00 zł
 • 24,00 zł

  Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny, zatytułowany W tajemniczych ogrodach.

  24,00 zł
 • 36,50 zł

  Książka jest efektem praktycznych doświadczeń Autorki w kształceniu oraz wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez przybliżenie im sztuk pięknych. Celem tych działań miało być rozbudzenie potrzeby własnych działań twórczych.

  36,50 zł
 • 49,80 zł

  Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. Zbudowana jest z trzech części: część I obejmuje teoretyczne podstawy twórczości plastycznej w świetle głównych nurtów psychologii XX w. i teorii psychopatologicznej, psychoanalizy i psychologii głębi, psychologii poznawczej, humanistycznej i interakcyjnej.

  49,80 zł
 • 41,00 zł

  Autorzy przedstawiają różne aspekty twórczości. nawiązują do tradycji badań szkoły Guilforda, jak również poruszają zagadnienia społecznej psychologii twórczości, psychopedagogicznych treningów i barier w pracy dydaktycznej, związku między twórczością i intuicją itp.

  41,00 zł
 • 20,50 zł

  Książka, będąca swoistym autobiograficznym studium, ukazuje dorobek metodyczny autora, gromadzony w ponad 50-letniej pracy nauczycielskiej. Autor poszukiwał uniwersalnego, optymalnego paradygmatu edukacyjno - samoedukacyjnego.

  20,50 zł
 • 27,30 zł

  Książka porusza problematykę kształcenia, a zwłaszcza komunikacji w procesach dydaktycznych. Systematycznie i udatnie łączy zainteresowania pedagogiczne z muzycznymi.

  27,30 zł
 • 29,40 zł

  O twórczości można mówić w wielu różnych znaczeniach. Większość psychologicznych badań nad twórczością ujmuje to zjawisko w kategoriach procesu twórczego lub kategoriach twórczych zdolności. Od dawna bowiem poszukiwano specyficznych właściwości twórczego myślenia, pozwalających na jego odróżnienie od odtwórczych form tego procesu.

  29,40 zł
 • 3,00 zł

  Co najmniej od dwudziestu lat utrzymuje się w świecie stałe i silne zainteresowanie problematyką, którą w sposób hasłowy można określić mianem zdolne dzieci".

  3,00 zł
 • 10,00 zł

  Treści poruszane w książce dotyczą wspomagania rozwoju poznawczego dziecka, czyli wszystkiego, co wiązać się może ze zdolnościami intelektualnymi, pamięcią, koncentracją uwagi i twórczością.

  10,00 zł
 • 28,40 zł

  Publikacja przedstawia wzajemne uzupełnianie się twórczości (literatury i sztuki) i psychologii w opisie człowieka.

  28,40 zł
Pokazuje 1 - 20 z 52 elementów