EDUKACJA TWÓRCZA, KREATYWNOŚĆ

Informacje

EDUKACJA TWÓRCZA, KREATYWNOŚĆ Jest 47 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 47 elementów
 • 24,90 zł

  Jak być autorytetem dla dziecka? Dziecko jest jak walizka - to z niej wyjmiesz, co do niej włożysz. Naucz swoją pociechę rozsądnie dobierać towarzystwo, pomóż zapobiegać błędom. Pokaż, że odpowiedzialność, prawdomówność, odwaga, przeciwstawianie się złu prowadzą do sukcesu. Szczególnie teraz - w dobie silnego oddziaływania mediów, wywierania presji przez...

  24,90 zł
 • 46,20 zł

  Wprowadzenie Problematyka badania kreatywności, jej diagnozowania czy identyfikowania należy do najbardziej kontrowersyjnych obszarów współczesnych studiów nad twórczością.

  46,20 zł
 • 36,50 zł

  W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych.

  36,50 zł
 • 52,30 zł

  Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych.

  52,30 zł
 • 25,80 zł

  Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, grupa autorów skoncentrowała się na temacie "(Nowe) teorie twórczości" (m. in. wymiary twórczości, zdolności i uzdolnienia w świetle psychologii transgresyjnej, iluzja "ducha czasu", poetyka przeszłości a poetyka przyszłości, obraz ucznia idealnego w relacji do obrazu ucznia twórczego, intuicja w czytaniu u...

  25,80 zł
 • 47,00 zł

  Prezentowana publikacja zawiera artykuły napisane przez teoretyków i praktyków & 8211; specjalistów z zakresu edukacji artystycznej.

  47,00 zł
 • 32,60 zł

  W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny napływających informacji.

  32,60 zł
 • 9,00 zł

  Książka Kolorowe szybki w przystępny sposób przedstawia małym dzieciom ( w wieku od 6 do 9 lat) zagadnienia z dziedziny sztuk plastycznych takie jak: faktura, autoportret, sztaluga, architektura, pejzaż.

  9,00 zł
 • 24,00 zł

  Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny, zatytułowany W tajemniczych ogrodach.

  24,00 zł
 • 36,50 zł

  Książka jest efektem praktycznych doświadczeń Autorki w kształceniu oraz wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez przybliżenie im sztuk pięknych. Celem tych działań miało być rozbudzenie potrzeby własnych działań twórczych.

  36,50 zł
 • 41,00 zł

  Autorzy przedstawiają różne aspekty twórczości. nawiązują do tradycji badań szkoły Guilforda, jak również poruszają zagadnienia społecznej psychologii twórczości, psychopedagogicznych treningów i barier w pracy dydaktycznej, związku między twórczością i intuicją itp.

  41,00 zł
 • 20,50 zł

  Książka, będąca swoistym autobiograficznym studium, ukazuje dorobek metodyczny autora, gromadzony w ponad 50-letniej pracy nauczycielskiej. Autor poszukiwał uniwersalnego, optymalnego paradygmatu edukacyjno - samoedukacyjnego.

  20,50 zł
 • 27,30 zł

  Książka porusza problematykę kształcenia, a zwłaszcza komunikacji w procesach dydaktycznych. Systematycznie i udatnie łączy zainteresowania pedagogiczne z muzycznymi.

  27,30 zł
 • 29,40 zł

  O twórczości można mówić w wielu różnych znaczeniach. Większość psychologicznych badań nad twórczością ujmuje to zjawisko w kategoriach procesu twórczego lub kategoriach twórczych zdolności. Od dawna bowiem poszukiwano specyficznych właściwości twórczego myślenia, pozwalających na jego odróżnienie od odtwórczych form tego procesu.

  29,40 zł
 • 10,00 zł

  Treści poruszane w książce dotyczą wspomagania rozwoju poznawczego dziecka, czyli wszystkiego, co wiązać się może ze zdolnościami intelektualnymi, pamięcią, koncentracją uwagi i twórczością.

  10,00 zł
 • 28,40 zł

  Publikacja przedstawia wzajemne uzupełnianie się twórczości (literatury i sztuki) i psychologii w opisie człowieka.

  28,40 zł
 • 38,00 zł

  Prezentowana publikacja to efekt zamiłowania poznawczego wielu pedagogów, szczególnie pedagogów specjalnych. Dyskusja teoretyczna połączona z pracami o charakterze praktycznym na temat istoty twórczości osób niepełnosprawnych umożliwiła wyodrębnienie pewnych obszarów tematycznych. W niniejszej pracy stanowią one dwa odrębne rozdziały.

  38,00 zł
 • 32,60 zł

  W niniejszej publikacji poszukuje się odpowiedzi na pytania: Jak stymulować i rozwijać kreatywność i twórczość u dzieci i młodzieży? Jak zmieniać proces kształcenia i przygotowywać młode pokolenia do zmian zachodzących w społeczeństwie i na świecie?

  32,60 zł
 • 28,00 zł

  Zagadnienia dotyczące kształcenia zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży kojarzone są najsilniej z kształceniem odbywającym się w szkole. I chociaż sporo zajęć, w których te dzieci uczestniczą, organizuje się także poza szkołą.

  28,00 zł
 • 24,80 zł

  Praca zawiera podstawowe informacje teoretyczne dotyczące zdolności oraz sposoby diagnozowania dwóch obszarów rozważań – cech inteligencji oraz myślenia twórczego, stanowiących podstawowe uwarunkowania sukcesów szkolnych i życiowych dzieci i młodzieży.

  24,80 zł
Pokazuje 1 - 20 z 47 elementów