EDUKACJA KULTURALNA I REGIONALNA

Informacje

Nowe produkty

EDUKACJA KULTURALNA I REGIONALNA Jest 20 produktów.

Pokazuje 1 - 20 z 20 elementów
 • 62,00 zł

  Głównym przesłaniem edukacji międzykulturowej jest lepsze rozumienie własnych reakcji i postaw w konfrontacji z odmiennością kulturową oraz uczenie wspólnego bycia obok siebie pomimo różnic.

  62,00 zł
 • 43,00 zł

  Książka "Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach" przeznaczona jest dla wszystkich, którym bliska jest tematyka praw człowieka w szkole. Składa się z trzech części. Część merytoryczna

  43,00 zł
 • 23,20 zł

  Książka pomaga w poznawaniu i utrwalaniu wartości patriotycznych, umiłowaniu Ojczyzny oraz poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski. Przypomina niektórych, często niedocenianych polskich twórców oraz dzieła godne uwagi.

  23,20 zł
 • 20,90 zł

  Pierwszy tom serii ,Dialog bez granic, zatytułowany: Wspólnota dziedzictwa kulturowego ma na celu ukazanie wartości łączących pokolenia.

  20,90 zł
 • 10,30 zł

  Ogród Fauny Polskiej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku został zorganizowany w 1978 r. na powierzchni 12 h. Intencją założycieli było utworzenie kolekcji zwierząt reprezentujących faunę krajową.

  10,30 zł
 • 47,10 zł

  Książka prezentuje dzieje zainteresowania edukacją regionalną oraz sposoby badania, opisywania i interpretowania różnic kulturowych.

  47,10 zł
 • 29,80 zł

  Książka pt. W świecie wielkiej i małej Ojczyzny stanowi dwudziesty tom serii Nauczyciele -, Nauczycielom wydawanej od roku 1996 w Oficynie Wydawniczej Impuls. Mimo różnorodności stylów, sposobów dowodzenia oraz ilustrowania swoich przekonań i racji, publikacja, którą oddajemy Czytelnikowi jest spójna, merytorycznie ważna i potrzebna współczesnej szkole....

  29,80 zł
 • 16,40 zł

  Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku to największy park miejski w Polsce, znajdujący się w Bydgoszczy, liczący 830 hektarów powierzchni, usytuowany w północnej części miasta w odległości 5 km od ścisłego centrum miasta.

  16,40 zł
 • 31,50 zł

  "Trzecią książką o Parku Narodowym Bory Tucholskie, poprzedzoną dwoma wcześniejszymi: z lat 1998 i 2002, przygotowano z okazji jego dziesiątej rocznicy.

  31,50 zł
 • 110,00 zł

  Album powstał z okazji 500. rocznicy istnienia Fary -, Katedry w Bydgoszczy i 5. rocznicy erygowania Diecezji Bydgoskiej przez papieża Jana Pawła II.

  110,00 zł
 • 63,00 zł

  Znajdziemy w niej charakterystykę tradycyjnych polskich produktów spożywczych, tzn. takich, które mają wielopokoleniowa historie i niekiedy są jeszcze wytwarzane na małą skalę w gospodarstwach domowych lub niewielkich zakładach wytwórczych.

  63,00 zł
 • 38,00 zł

   Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej.  Książka ta została pomyślana jako pomoc dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

  38,00 zł
 • 34,80 zł

  Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej.

  34,80 zł
 • 12,10 zł

  Zawierają propozycje scenariuszy zajęć z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego w regionie, dla szkół średnich. Pozycja zawiera też rozdział: Jak treści edukacji regionalnej wpisać można w plan rozwoju zawodowego.

  12,10 zł
 • 24,20 zł

  Podręcznik uwzględnia wszystkie elementy, które w myśl Podstawy programowej składają się na humanistyczne ścieżki międzyprzedmiotowe w gimnazjum (edukacjaregionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja europejska, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej, edukacja czytelnicza i medialna oraz edukacja filozoficzna). Korzystając z książki,...

  24,20 zł
 • 10,50 zł

  Autorzy omawiają koncepcję realizacji treści z zakresu humanistycznych ścieżek międzyprzedmiotowych w gimnazjum wymienionych w Podstawie programowej. Zasadniczą część publikacji stanowią scenariusze lekcji zintegrowanych. Całość dopełniają zadania (wraz z kluczem) do tekstów zamieszczonych w podręcznikuŚcieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji oraz...

  10,50 zł
 • 26,00 zł

  Do podstawowych dokumentów określających pracę szkoły należą: program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej. Tworzą one spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Wymóg sporządzania wymienionych dokumentów jest zapisany w prawie oświatowym. Ich prawidłowe konstruowanie sprawia...

  26,00 zł
 • 49,99 zł

  Wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza dało początek nowej epoce w dziejach cywilizacji. Obecnie, pomimo innych źródeł światła, do lamp naftowych mamy ciągle ogromny sentyment. Zasadniczą część książki z serii "Ocalić od zapomnienia" stanowi opis najbardziej charakterystycznych stylów lamp w latach 1860-1920. Rozdział ten Autorka...

  49,99 zł
 • 49,99 zł

  Kolejna publikacja z serii "Ocalić od zapomnienia" jest sentymentalną podróżą do miejsc, gdzie niegdyś królowały lokomotywy parowe. Książka prezentuje wszystkie miejsca  w Polsce, gdzie można obejrzeć wciąż użytkowane parowozy. Autor opisuje także najbardziej znaczące kolekcje lokomotyw wycofanych  z eksploatacji. W tej bogato ilustrowanej książce...

  49,99 zł
 • 59,90 zł

  · Kontynuacja publikacji "Polskie obrzędy i zwyczaje. Doroczne" wydanej w serii "Ocalić od zapomnienia".Autorka, wybitny etnograf, z ogromną pasją i wiedzą zdobytą m.in. dzięki wieloletnim badaniom, przedstawia barwny, ciekawy i mądry świat polskich obyczajów· podania, legendy, przysłowia i anegdoty towarzyszące opisanym tradycjom są bogato ilustrowane...

  59,90 zł
Pokazuje 1 - 20 z 20 elementów