EKOLOGIA

Informacje

EKOLOGIA Jest 14 produktów.

Pokazuje 1 - 14 z 14 elementów
 • 10,30 zł

  Ogród Fauny Polskiej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku został zorganizowany w 1978 r. na powierzchni 12 h. Intencją założycieli było utworzenie kolekcji zwierząt reprezentujących faunę krajową.

  10,30 zł
 • 21,00 zł

  Publikacja zawiera wszystkie ważniejsze materiały będące efektem sympozjum naukowo-dydaktycznego "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej".

  21,00 zł
 • 44,90 zł

  Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw. małych kursów oraz 3-letnich studiów licencjackich.

  44,90 zł
 • 62,00 zł

  Środowisko, w którym żyjemy, jest niszczone głównie przez przemysł oparty na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa naturalne: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

  62,00 zł
 • 24,70 zł

  Od początku istnienia naszej planety w panującym na niej klimacie zachodzą zmiany. Już od dawna są one przedmiotem zainteresowania człowieka, analiza wyników prowadzonych obserwacji umożliwia zrozumienie złożonych przyczyn tych zmian, a tym samym prognozowanie klimatu na Ziemi w najbliższej i dalszej przyszłości.

  24,70 zł
 • 26,30 zł

  W jednym tomie skupiono wypowiedzi autorów o różnych specjalnościach, dzięki czemu uzyskano wszechstronne naświetlenie problemu z kilku punktów widzenia.

  26,30 zł
 • 36,70 zł

  Przegląd metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska. Uwagę skoncentrowano na sposobach oczyszczania ścieków osadem czynnym, usuwaniu metali ze ścieków i z osadów ściokowych, a także oczyszczaniu gruntów z produktów naftowych. Wprowadzono elementy ekotoksykologii.

  36,70 zł
 • 35,70 zł

  Podręcznik limnologii regionalnej stanowi pierwszą w Polsce próbę syntezy widzy o jeziorach kuli ziemskiej.

  35,70 zł
 • 24,99 zł

  Razem możemy ocalić świat. Globalne ocieplenie, nadmierna eksploatacja surowców naturalnych, zanieczyszczenie powietrza i wody... Ogrom problemów w zakresie dewastacji środowiska sprawia często, że czujemy się bezsilni. Jednak problemy, z którymi przychodzi nam się naprawdę zmierzyć, najczęściej mają źródło tuż obok nas, w naszych domach.

  24,99 zł
 • 52,40 zł

  Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii - rozumianej jako program badawczy biologii - w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz problemy związane z kształtowaniem różnorodności biotycznej.

  52,40 zł
 • 17,90 zł

  Scenariusze zajęć przeznaczone są do wykorzystania przez nauczycieli w klasach IV-VI. Przydatne na lekcjach przyrody, podczas realizacji ścieżki ekologicznej, a także spotkań kół ekologicznych zachęcają do bliższego kontaktu z naturą, wksazując równocześnie, jak wyrobić w uczniach nawyk do "naukowego" postrzegania otaczającego ich świata. Książka zawiera...

  17,90 zł
 • 24,99 zł

  100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetęPomóż ocalić naszą planetę! Czy wiesz, co jest najlepszym źródłem energii? Czy rozumiesz takie terminy jak recykling, ślad węglowy i globalne ocieplenie? Czy wiesz, jaki środek transportu jest najbardziej ekologiczny? Czy potrafisz zorganizować ekologiczne przyjęcie? Czy umiesz odróżnić surowce naturalne...

  24,99 zł
 • 43,70 zł

  Niniejsza publikacja jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów biologii i ochrony środowiska, przydatnym również dla pracowników naukowych, nauczycieli i uczniów szkół średnich, ekologów amatorów, słowem wszystkich, dla których ważne są główne problemy życia na Ziemi. Książka zawiera podstawowy kurs ekologii ogólnej. Ukazuje prawidłowości i...

  43,70 zł
 • 42,00 zł

  Artykuły zebrane w książce powstały na kanwie referatów wygłoszonych w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Polska polityka ekologiczna w latach 1989-1999 a edukacja ekologiczna; uwarunkowania, osiągnięcia, problemy i perspektywy". [.....]

  42,00 zł
Pokazuje 1 - 14 z 14 elementów