DYDAKTYKA

Informacje

DYDAKTYKA Jest 113 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 113 elementów
 • 46,90 zł

  Książka obejmuje w części teoretycznej zagadnienia edukacji, wyobraźni, twórczości, ekspresji i metafory, natomiast w części badawczej interpretację wybranych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studentów.

  46,90 zł
 • 39,90 zł

  Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów, w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym.

  39,90 zł
 • 25,80 zł

  Jest to 10 tom serii "Nauczyciele-Nauczycielom". Tytuł tomu został rozwinięty podtytułem "Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji".

  25,80 zł
 • 27,30 zł

  Wartość poznawcza zamieszczonych w tomie artykułów polega na oglądzie gier jako nowego zjawiska w kulturze i na staraniach o zrozumienie ich atrakcyjności oraz na wysiłku poszukiwania ich pozytywnej roli wobec użytkowników.

  27,30 zł
 • 38,30 zł

  Wartość poznawcza zamieszczonych w tomie artykułów polega na oglądzie gier jako nowego zjawiska w kulturze i na staraniach o zrozumienie ich atrakcyjności oraz na wysiłku poszukiwania ich pozytywnej roli wobec użytkowników.

  38,30 zł
 • 29,40 zł

  W książce przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotyczą one zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej.

  29,40 zł
 • 20,80 zł

  Praca opisuje przykłady jednostkowych działań, dzięki którym ludzie w różnym wieku wykraczają poza granice swoich dotychczasowych osiągnięć i możliwości, tworzą nowe wartości i rozwijają się. Wspólną podstawą teoretyczną zawartych w książce prac jest transgresyjna koncepcja Józefa Kozieleckiego.

  20,80 zł
 • 57,50 zł

  Zainteresowanie dziecka światem ludzi dorosłych podczas pierwszych doświadczeń społecznych przejawia się zaciekawieniem światem ich pracy, czynnościami zawodowymi, narzędziami i środkami pracy.

  57,50 zł
 • 31,30 zł

  Prezentowana publikacja jest bardzo czytelnie napisanym podręcznikiem akademickim skierowanym do studentów szkół pedagogicznych oraz nauczycieli-praktyków. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie do głównego tematu, opis zagadnień oraz podsumowanie, w którym oprócz krótkiego streszczenia treści, pod hasłem "Pomyślmy wspólnie" znajdziemy zadanie do rozwiązania,

  31,30 zł
 • 51,00 zł

  Niniejsza, wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa.

  51,00 zł
 • 21,00 zł

  Prezentowana publikacja stanowi próbę podsumowania rezultatów dotychczasowych badań w zakresie przemian zachodzących w edukacji oraz próbę ukazania prognoz kierunków tych przemian w przyszłości.

  21,00 zł
 • 30,20 zł

  Jest to II tom materiałów konferencyjnych z zakresu edukacji alternatywnej (Konferencja "Edukacja Alternatywna", 17-19.10.2001, Łódź). Pozycja ta wypełnia szereg luk na polskim rynku związanych z niewielką liczbą opracowań z zakresu takich subdyscyplin jak pedeutologia, filozofia wychowania czy pedagogika medialna.

  30,20 zł
 • 28,40 zł

  Zbiór najnowszych prac teoretycznych i empirycznych badaczy różnych dyscyplin wiedzy związanych z edukacją, głownie psychologów, pedagogów i psychiatrów.

  28,40 zł
 • 14,70 zł

  Zbiór najnowszych prac teoretycznych i empirycznych badaczy różnych dyscyplin wiedzy związanych z edukacją, głownie psychologów, pedagogów i psychiatrów. Zawartość obu tomów podzielono na następujące częśći: Osoba jako podmiot edukacji,

  14,70 zł
 • 21,00 zł

  Jest to I zbiór referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej konferencji "Edukacja Alternatywna", która odbyła się w Łodzi, w dn. 17-19.10.2001.

  21,00 zł
 • 34,70 zł

  Książka przeznaczona jest głównie dla pedagogów oraz studentów pedagogiki. Prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na pojęcie " pojęcia", przedstawia psychologiczne koncepcje pojęć, wprowadza w problematykę powiązania pojęć w umyśle oraz języka-nośnika znaczeń utrwalonych w kulturze. Wiele uwagi poświęcono konstruktywizmowi, a także nauczaniu-uczeniu się...

  34,70 zł
 • 36,40 zł

  Prezentowany tom składa się z 14 artykułów stanowiących rezultat badań pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z ostatnich dwóch lat.

  36,40 zł
 • 38,00 zł

  W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym.

  38,00 zł
 • 35,70 zł

  Praca stanowi rozległe i pogłębione studium funkcjonowania poznawczego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka dostarczyła licznych danych pozwalających na interpretacje charakterystyki funkcjonowania poznawczego zarówno w świetle wybranych koncepcji psychologicznych, jak i wzbogacone o mechanizmy neurofizjologiczne oraz nauroanatomiczne.

  35,70 zł
 • 15,40 zł

  Książka ta jest zapisem pytań i refleksji na temat praw dziecka. Składają się na nią głosy uczestników konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

  15,40 zł
Pokazuje 1 - 20 z 113 elementów