CHEMIA

Informacje

CHEMIA Jest 10 produktów.

Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
 • 41,80 zł

  Prezentowany zbiór zawiera ponad 700 zadań typu maturalnego (obejmujących treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego), które zostały podzielone na dziewięć działów tematycznych. Do każdego zadania dołączono szczegółowe kryteria punktowania odpowiedzi oraz przykładowe rozwiązania. Treść zadań jest skorelowana z 50 sfilmowanymi doświadczeniami...

  41,80 zł
 • 14,50 zł

  Książkę "Powtórka z chemii" polecamy uczniom szkół średnich i ponadgimnazjalnych, przygotowujących się do egzaminu maturalnego, na studia oraz tym, którzy chcą pogłębić swoje wiadomości i umiejętności z chemii.Zadania w zbiorze w pełni ilustrują wszystkie standardy wymagań egzaminacyjnych.Do wszystkich zadań podano wskazówki i odpowiedzi oraz punktację za...

  14,50 zł
 • 16,40 zł

  Książka przeznaczona jest dla bardzo szerokiego kręgu Czytelników Przede wszystkim dedykujemy ją uczniom oraz studentom o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych. Zaletami tej książki są: aktualność poruszanych problemów oraz przedstawienie ich w postaci materiału uzupełniającego wiedzę szkolną z chemii i z fizyki, co umożliwia pełniejsze...

  16,40 zł
 • 36,00 zł

  Nowe Wydanie ! Chemia Repetytorium Tom 1 powtórka materiału licealnego z chemii ze szczególnym pogłębieniem zagadnień biochemii w ujęciu przydatnym dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne i kierunki przyrodnicze. Chemia Repetytorium jest nowym wydaniem książki Podstawy Chemii Repetytorium uzupełnionym,  poprawionym i dostosowanym do wymogów nowej...

  36,00 zł
 • 37,50 zł

  Nowe Wydanie !Chemia Repetytorium Tom 2 powtórka materiału licealnego z chemii ze szczególnym pogłębieniem zagadnień biochemii w ujęciu przydatnym dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne i kierunki przyrodnicze. Chemia Repetytorium jest nowym wydaniem ksiażki Podstawy Chemii Repetytorium uzupełnionym,  porawionym i dostosowanym do wymogów nowej...

  37,50 zł
 • 38,00 zł

  Książka autorstwa dra Zdzisława Głowackiego - to bogaty wybór zagadnień i zadań dla uczniów zamierzających szerzej poznać chemię. Intencją autora było wypełnienie luki występującej pomiędzy chemią szkolną a wiedzą chemiczną niezbędną do udziału w konkursach i w olimpiadzie chemicznej oraz do podjęcia studiów obejmujących przedmioty przyrodnicze, takie...

  38,00 zł
 • 59,90 zł

  Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych L-LIX60 lat Krajowej Olimpiady Chemicznej – wydanie jubileuszowe! Zestaw zadań z ostatnich dziesięciu edycji Krajowej Olimpiady Chemicznej do 2013 roku włącznie, podzielony według poszczególnych etapów (poziomów trudności): I, II, III; przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do kolejnych edycji Krajowej...

  59,90 zł
 • 33,00 zł

  Treść podręcznika podzielono na następujące działy:1. Przegląd fundamentalnych odkryć w dziedzinie budowy materii.2. Podstawy chemii kwantowej w ujęciu niematematycznym.3. Budowa atomów, drobin i typowych układów wielojądrowych.4. Wiązania chemiczne, metoda VSEPR, hybrydyzacja orbitali atomowych.Podręcznik jest zalecany do użytku szkolnego przez Polskie...

  33,00 zł
 • 22,10 zł

  W kolejnym podręczniku do chemii dla licealistów znajdziemy następujące tematy: Kompendium wiedzy o energii. Kinetyka chemiczna, teoria zderzeń, teoria kompleksu aktywnego, stan równowagi chemicznej, reguła Le Chateliera. Efekty energetyczne i entropowe reakcji chemicznych, cykle termodynamiczne, entalpia, entropia, entalpia swobodna.

  22,10 zł
 • 33,60 zł

  Jest to pierwsza część znanego i cenionego podręcznika, będącego nieodzowną pomocą dla ucznia w nauce chemii w zakresie rozszerzonym. Poszczególne rozdziały zostały poświęcone następującym zagadnieniom:1. Przypomnienie wiadomości z gimnazjum.2. Stechiometria.3. Budowa atomu (w tym układ okresowy i promieniotwórczość).4. Wiązania chemiczne.5. Mieszaniny...

  33,60 zł
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów