TERAPIA I PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

Informacje

TERAPIA I PROGRAMY TERAPEUTYCZNE Jest 137 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 137 elementów
 • 14,70 zł

  Przewodnik zawiera wykaz publikacji w formie książek, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych z zakresu szeroko pojętej terapii pedagogicznej (czytanie i pisanie, przygotowanie do nauki szkolnej, ryzyko dysleksji, profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu, dysleksja rozwojowa, leworęczność, wspomaganie rozwoju psychomotorycznego itp.).

  14,70 zł
 • 28,00 zł

  Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu.

  28,00 zł
 • 29,40 zł

  "[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi.

  29,40 zł
 • 14,20 zł

  Materiały z sympozjum naukowego Warszawa 30 września 2000

  14,20 zł
 • 28,00 zł

  Opracowany przez Autorkę program wychowawczo-terapeutyczny [...] ma na celu nadanie innego wymiaru ludzkiemu cierpieniu, odkrywanie utraconego poczucia sensu życia i chronienie przed niedostatkami wartości egzystencjalnych.

  28,00 zł
 • 15,00 zł

  INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Jest to druga część pozycji przeznaczonej dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci.

  15,00 zł
 • 27,00 zł

  Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach.

  27,00 zł
 • 13,70 zł

  Tworzyć czy odtwarzać? Pozornie, na pytanie postawione w tytule pracy, istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Nauczyciel powinien tworzyć, bowiem nauczanie jest sztuką. Jednak każda sztuka wymaga uprzedniego opanowania techniki. Zanim więc staniemy się mistrzami, musimy wiele trenować i dotyczy to każdej dziedziny, w tym również edukacji...

  13,70 zł
 • 42,00 zł

  Autorka zawarła w książce własne doświadczenia w zakresie tworzenia programów zajęć integracyjnych.

  42,00 zł
 • 14,70 zł

  Dziennik opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra...

  14,70 zł
 • 29,80 zł

  Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii Dylematy związane z terapią behawioralną stosowaną wobec osób autystycznych Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym Metoda Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej w terapii dzieci autystycznych Wybrane metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem autystycznym i z głębokimi zaburzeniami...

  29,80 zł
 • 18,00 zł

  Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia.

  18,00 zł
 • 38,00 zł

  Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem:...

  38,00 zł
 • 60,00 zł

  Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich podstawy teoretyczne i empiryczne oraz praktyczne uwarunkowania stosowania terapii.

  60,00 zł
 • 24,20 zł

  Terapia zajęciowa jest jedną z form rehabilitacji, to swoista klamra spinająca rehabilitację leczniczą i społeczną, uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Wykorzystuje podstawowe komponenty oddziaływań na aktywność psychiczną, odwołuje się do potrzeb estetycznych i do możliwości dokonywania wyborów przez uczestnika zajęć. To książka...

  24,20 zł
 • 24,60 zł

    W pudełku znajduje się 96 kart. Dziecko znajduje i dopasowuje karty z cieniami zwierząt tak, aby po złożeniu kart szarymi paskami do siebie cienie stanowiły lustrzane odbicie. Następnie odwraca karty, by sprawdzić, czy prawidłowo rozwiązało zadanie. Jeśli tak, na odwrocie będzie miało motyla o takich samych skrzydłach.Parę kart może ułożyć w przykrywce...

  24,60 zł
 • 17,00 zł

  "Uczę się poprzez ruch" to bogaty w ćwiczenia i zabawy terapeutyczne program mający na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze funkcji ruchowych oraz percepcji. Stymulacja procesów sensomotorycznych została przedstawiona tu zgodnie z założeniami teorii integracji sensorycznej (SI) i dodatkowo przyczynia się do usprawniania procesów poznawczych....

  17,00 zł
 • 50,00 zł

  Obrazki z podpisami dla logopedów i terapeutów pracujących z osobami z afazją, służą do wstępnej diagnozy zaburzeń komunikacji, oraz do prowadzenia ćwiczeń, których celem jest odbudowywanie systemu językowego.

  50,00 zł
 • 34,90 zł

  Książka Julii Moor, angielskiej psycholog i matki dziecka autystycznego, przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów zmagających się na co dzień z problemem wychowania maluchów, u których stwierdzono zaburzenia na tle autyzmu. W części wstępnej autorka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw, które pozwolą przyciągnąć uwagę...

  34,90 zł
 • 38,00 zł

  Niniejsza książka jest kompletnym narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami w rozwoju. W ramach zaproponowanego programu wczesnej interwencji, należy przeprowadzić diagnozę trudności występujących u...

  38,00 zł
Pokazuje 1 - 20 z 137 elementów