MATERIAŁY DLA WYCHOWAWCÓW KLAS

Informacje

Nowe produkty

MATERIAŁY DLA WYCHOWAWCÓW KLAS Jest 44 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 44 elementów
 • 27,30 zł

  Autorka książki prowadzi nas jedną z takich ścieżek, która wiedzie od kłopotów z emocjami dzieci do ich zmiany, od zagubionej miłości rodziców i zagubionej wiary w siebie dziecka, które ochrzczone trudnościami edukacyjnymi pozostaje bez psychologicznego wsparcia, aż do pozytywnych przemian, gdy pozwala mu stawać się sobą [...].

  27,30 zł
 • 15,50 zł

  Książka nie jest naukowym wywodem na temat pracy w szkole. Jest natomiast opowieścią o moich uczniach, o tworzeniu klasy z programem autorskim i stosowaniu go w praktyce, o działaniach integracyjnychi wychowawczych w ciągu roku szkolnego, życiu kulturalnym mojej klasy, rodzicach, problemach wychowawczych i sposobach ich rozwiązania.

  15,50 zł
 • 17,90 zł

  Autorki rozpoczynają od wyjaśnienia, czym jest integralne wychowanie, by następnie przejść do praktycznych wskazówek: jak układać program wychowawczy.

  17,90 zł
 • 21,00 zł

  Publikacja przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych. Zawiera propozycje rozwiązań metodycznych, sposoby ewaluacji (z arkuszami ankiet), konkretne wskazówki wychowawcze, scenariusze zajęć. Wyjaśnione są pojęcia pedagogiczno-metodyczne, a ich uzupełnieniem są przykłady działań wychowawczych.

  21,00 zł
 • 36,50 zł

  Książka ma charakter podręcznika dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycieli pragnących doskonalić swój warsztat zawodowy.

  36,50 zł
 • 20,00 zł

  Koncepcja rozwoju poznawczej reprezentacji emocji przestawiona w niniejszej pracy jest efektem długoletnich poszukiwań badawczych, teoretycznych i empirycznych Autorki. Przedmiotem dociekań i analiz uczyniła ona problematykę reprezentowania, przechowywania i przypominania wiedzy o emocjach przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  20,00 zł
 • 27,00 zł

  Multimedialny poradnik dla nauczycieli. Podpowiada, co robić, gdy uczniowie mają problemy z koncentracją, są niezdyscyplinowani lub sprawiają problemy wychowawcze.

  27,00 zł
 • 30,50 zł

  OBIEŻYŚWIAT to program profilaktyczny przygotowany przez studentów i pracowników Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.

  30,50 zł
 • 41,00 zł

  Przez ostatnich kilka lat dużo się mówiło o dyscyplinie w szkole.W szumie medialnym, jaki powstał wokół tego tematu, wydaje się, że praktycy zamilkli. Może warto więc wrócić do zagadnienia, kiedy burza już ustała. Jak ma wyglądać mądry system dyscyplinujący uczniów.

  41,00 zł
 • 34,00 zł

  Książka zawiera gotowe scenariusze lekcji i ponad 40 kart pracy do kserowania dla uczniów, a także setki praktycznych ćwiczeń, których celem jest pomóc nastolatkom w radzeniu sobie ze złością i zdobyciu umiejętności panowania nad sobą.

  34,00 zł
 • 16,00 zł

  Jak wychowawca może sobie ułatwić porozumienie z klasą i zapewnić konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Jak na początku roku szkolnego zawrzeć umowę z uczniami, aby wyjaśnić wzajemne oczekiwania, system konsekwencji i nagród. 

  16,00 zł
 • 36,90 zł

  Przemoc w szkole to nie tylko problem nauczycieli. To także problem dyrektorów, rodziców i każdego członka społeczności szkolnej. Dlatego książka ta przedstawia, krok po kroku, jak prowadzić w szkole politykę przeciw przemocy, podaje strategie jej zwalczania i zapobiegania, a co rzadkie i ważne -, daje szczegółowe wskazówki, jak pracować z rodzicami.

  36,90 zł
 • 33,00 zł

  50 pomyłów ćwiczeń. Pełny program rozwijania kompetencji emocjonalnej!

  33,00 zł
 • 29,00 zł

  Książka pomaga zorganizować ciekawe zajęcia z wychowankami. 20 scenariuszy lekcji wychowawczych proponowanych do realizacji nie tylko w gimnazjum pozwala nauczycielowi pomóc uczniom poznać się wzajemnie, zintegrować, uwrażliwić na innych, rozwinąć własną osobowość, radzić sobie z uczuciami i emocjami, a także poznać zasady dbania o środowisko i...

  29,00 zł
 • 31,00 zł

  Pierwszych kilka lekcji poświęconych jest rozwijaniu u dzieci świadomości, czym jest i jak działa zjawisko dręczenie rówieśników, uczucia i reakcje, jakie zjawisko to wywołuje w ofiarach i świadkach oraz prawdopodobne motywy działania dręczycieli.

  31,00 zł
 • 19,00 zł

  "Książka wnosi wiedzę i wskazania praktyczne do zajmowania się dziećmi z zaburzeniami zachowania, a ponadto wskazuje, że opisane procedury postępowania terapeutycznego są w zasadzie skuteczne niezależnie od rodzaju zaburzenia [...] dostarcza nauczycielom, pedagogom specjalnym i rodzicom wiedzy teoretycznej oraz konkretnego narzędzia do skutecznego...

  19,00 zł
 • 24,80 zł

  Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. 

  24,80 zł
 • 28,00 zł

  Niniejsza książka jest zbiorem artykułów podejmujących niektóre aspekty szkolnych problemów uczniów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie oddolne, jako wynik konsultacji, spotkań, pytań, wątpliwości czy próśb o konkretne propozycje rozwiązań uczniowskich kłopotów w nauce – przedstawianych przez pracowników placówek szkolnych i opiekuńczych:...

  28,00 zł
 • 28,00 zł

  Pasjonująca lektura dla dzieci - odsłania tajniki serc. Szczere , tryskające humorem, ale także pełne powagi wypowiedzi autorek i autorów w wieku 5-15 lat z kilkunastu krajów świata. Są także rady dla Młodych Emerytów. Dorośli znajdą tu klucz do dialogu z dziećmi. Cenna pomoc dla nauczycieli na lekcje religii, języka polskiego, etyki i na godziny...

  28,00 zł
 • 32,00 zł

  Szkolny mandat to pierwsza tego typu pozycja na rynku wydawnictw edukacyjnych. Powstała z myślą o nauczycielach, którzy szukają nowych, alternatywnych sposobów na rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz skuteczną pracę z uczniem trudnym, spóźniającym się, łamiącym regulamin szkolny i reguły społeczne.

  32,00 zł
Pokazuje 1 - 20 z 44 elementów