JĘZYK POLSKI

Informacje

JĘZYK POLSKI Jest 32 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 20 z 32 elementów
 • 12,60 zł

  Streszczenia logiczne. Czytanie ze zrozumieniem jest to kolejna książka z serii "Matura XXI. Język polski". Ma ona ułatwić uczniom przygotowanie się do napisania tzw. streszczenia logicznego. Jaką formą wypowiedzi jest streszczenie logiczne?

  12,60 zł
 • 26,20 zł

  To zbiór ułożonych według klucza chronologicznego analiz, obejmujących okres od antycznej tragedii greckiej aż po współczesny teatr postdramatyczny.

  26,20 zł
 • 21,30 zł

  Ćwiczenia Uczeń z wyobraźnią (część I z serii trzech zeszytów) przeznaczone są dla uczniów liceum, ale mogą również stanowić uzupełnienie podręczników starego liceum w zakresie Młodej Polski i kultury współczesnej.

  21,30 zł
 • 26,30 zł

  To jeden z pierwszych w Polsce zbiór ćwiczeń integrujących wiedzę literacką i muzyczną. Wzbogacony płytami CD, jest swoistym przewodnikiem po świecie literatury i muzyki, a przez to i kultury oświecenia, romantyzmu, modernizmu, dwudziestolecia międzywojennego oraz czasów współczesnych.

  26,30 zł
 • 18,90 zł

  Książka adresowana do maturzystów, kandydatów na filologie obce oraz studentów pierwszego roku studiów filologicznych. Materiał podzielony został na sześć części: składnia, morfologia ze słowotwórstwem, fonetyka i fonologia, elementy historii i dialektologii języka polskiego, elementy kultury języka, testy. Każdą część zamykają pytania kontrolne. Testy...

  18,90 zł
 • 16,20 zł

  Aby czytając, rozumieli. To jedno z ważniejszych zadań stawianych dzisiaj szkolnej dydaktyce. Umiejętność rozumienia czytanych tekstów jest bowiem niezbędna we współczesnym świecie. Konieczność odróżniania faktów od opinii, sądów i od autorskiego wartościowania jest potrzebna dla krytycznej percepcji różnorodnych wypowiedzi.

  16,20 zł
 • 15,80 zł

  Książki z tej serii zawierają zestawy ćwiczeń w formie testów nawiązujących do programu i podręcznika Przeszłość to dziś oraz dostosowanych do wymogów matury nowego typu. Dzięki testom uczeń może utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności, sprawdzić ich opanowanie, a także wprawiać się w rozwiązywaniu różnorodnych zadań testowych. Są one oparte na fragmentach...

  15,80 zł
 • 12,60 zł

  W publikacji tej uczeń będzie musiał dokonać porównania fragmentu utworu literackiego z dziełem malarskim. Tekst albo teksty mogą być nowe dla zdającego, literackie lub nieliterackie. Tematy powinny zawierać polecenie, np. zanalizowania i zinterpretowania tekstów, porównania tekstów - również z różnych dziedzin sztuki, stad właśnie ta propozycja, na...

  12,60 zł
 • 12,10 zł

  Książka została napisana z myślą o przygotowaniu uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego nowego typu. Zawiera wybór interesujących i różnorodnych gatunkowo tekstów wraz z zestawami pytań i poleceń, które mają kształcić umiejętność samodzielnej i wnikliwej lektury (tzw. czytania ze zrozumieniem).

  12,10 zł
 • 18,90 zł

  Czytanie ze zrozumieniem to książka przeznaczona dla uczniów szkół średnich, którzy pragną przygotować się do pisania drugiej części zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym - testu sprawdzającego rozumienie czytanego fragmentu publikacji.

  18,90 zł
 • 23,00 zł

  W książce zamieszczono zadania wymagające analizy prozy, zawiera 25 krótkich tekstów prozatorskich, przede wszystkim opowiadań, ale także prozę poetycką, esej, dziennik, fragmenty powieści.

  23,00 zł
 • 15,80 zł

  Zbiór zadań maturalnych z języka polskiego jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako pomoc do samodzielnych ćwiczeń, przygotowujących do nowej matury. Może być również wykorzystywany przez nauczycieli polonistów jako dodatkowy materiał na lekcjach. Książka obejmuje:* teksty literackie lub ich fragmenty do interpretacji wraz z tematami...

  15,80 zł
 • 28,00 zł

  Publikacja zawiera ćwiczenia, które na tekstach literackich, publicystycznych, naukowych, aktach prawnych i pismach użytkowych uczą rozpoznawania, poszukiwania, porównywania i interpretowania informacji.

  28,00 zł
 • 25,20 zł

  Książka Artura Dzigańskiego ma charakter ćwiczeniowy. Adresowana jest do uczniów, którzy przygotowują się do matury, jak też do nauczycieli polonistów.  To zbiór testów skonstruowanych tak samo jak te, z którymi zdający zmierzy się na egzaminie. Każdy test opatrzony jest kluczem, który nie tylko zawiera prawidłowe odpowiedzi, ale prezentuje także zasady...

  25,20 zł
 • 38,00 zł

  Mikrokosmos wiersza. Interpretacje poezji współczesnej to książka o polskiej poezji XX i XXI wieku. Jej bohaterami nie są poeci ani style i prądy, ale poszczególne wiersze. Warto sobie uświadomić, że literatura to nie tylko panoramiczny krajobraz, czyli zbiór streszczeń milionów dzieł, ani też ich długie serie, zwane epokami, gatunkami i dorobkami...

  38,00 zł
 • 15,80 zł

  Ze słowa wstępnego: „Antologia prezentuje wybór wierszy współczesnych poetów obcych. Tom otwierają jednak utwory pisarza z połowy wieku XIX, Charles’a Baudelaire’a. Aż tam bowiem sięgają korzenie współczesności, przez twórczość symbolistów: Rimbauda, Mallarmégo i neoklasyków: Eliota, Mandelsztama – prowadząc do naszej epoki”. W tomie znalazły się utwory...

  15,80 zł
 • 23,90 zł

  Przygotowana przez dr Aleksandrę Chomiuk antologia interpretacji zaleca się atrakcyjnością wybranych lektur z najnowszej literatury polskiej oraz szczególnie znaczących tekstów z literatury powszechnej, staniowiących kanon modelowych propozycji powieściowych i dramatycznych końca XX wieku. Redaktorka porządkuje wybrane teksty w kręgi tematyczne tak, by...

  23,90 zł
 • 15,80 zł

  Najwybitniejsi przedstawiciele różnych dyscyplin polskiej humanistyki (m.in. Jacek Bocheński, Maria Poprzęcka, Anna Świderkówna, Janusz Tazbir, Andrzej Werner) w szkicach adresowanych bezpośrednio do nauczycieli i uczniów piszą o związkach między różnymi dziedzinami sztuk i nauk.

  15,80 zł
 • 21,00 zł

  Publikacja została pomyślana jako popularny przewodnik po najciekawszych zjawiskach prozy polskiej ostatnich czterdziestu lat. Każdy szkic zawiera zwięźle zaprezentowaną sylwetkę twórcy oraz fragment jego utworu, opatrzony szczegółowym komentarzem interpretacyjnym. Ambicją autorów szkiców było wydobycie cech najbardziej charakterystycznych dla metod...

  21,00 zł
 • 11,00 zł

  W książce zamieszczono w kolejności alfabetycznej nazwiska autorów wraz z notkami biograficznymi, po których następują wszystkie wiersze, jakie kiedykolwiek ktokolwiek opublikował o autorze i jego dziełach. Nieoceniona pomoc dla nauczycieli języka polskiego. Mogą ją wykorzystać w procesie lekcyjnym do ciekawszej i wszechstronniejszej prezentacji autorów,...

  11,00 zł
Pokazuje 1 - 20 z 32 elementów