EKONOMIA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Informacje

Nowe produkty

EKONOMIA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jest 13 produktów.

Pokazuje 1 - 13 z 13 elementów
 • 21,90 zł

  Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika do statystyki tegoż autora. Jest przeznaczony głównie dla uczniów średnich szkół ekonomicznych wszystkich specjalności.

  21,90 zł
 • 29,00 zł

  Podręcznik w sposób kompleksowy tj. zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej prezentuje sposoby wyboru odpowiednich mierników statystycznych w analizie zjawisk masowych i społeczno – gospodarczych.Podręcznik skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, ale może również być wykorzystywany przez studentów szkół wyższych

  29,00 zł
 • 18,40 zł

  Ze spisu treści: Pisanie na komputerze Informacja w pracy biurowej Komunikacja interpersonalna Techniczne środki pracy biurowej Ogólne zasady redagowania pism Zasady sporządzania pism typowych Korespondencja w sprawach osobowych Korespondencja handlowa Typowe prace biurowe na przykładzie sekretariatu

  18,40 zł
 • 48,10 zł

  Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

  48,10 zł
 • 25,20 zł

  Ppodręcznik składa się z pięciu modułów, prezentujących zagadnienia, których znajomość potrzebna jest człowiekowi przedsiębiorczemu.                                                                       1. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej.2. Podstawowe problemy i wyzwania gospodarki rynkowej.3. Dochody, wydatki i oszczędności gospodarstw domowych.4....

  25,20 zł
 • 32,00 zł

    Podręcznik składa się z sześciu części odpowiadających działom programu nauczania. Każda część jest podzielona na rozdziały, w których znajdują się: - cele uczenia się, - wiadomości poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej, - ćwiczenia w formie zadań zamkniętych i otwartych, - treści dla zainteresowanych, wykaz literatury i stron...

  32,00 zł
 • 32,00 zł

  Jest kontynuacją podręcznika Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia.Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych...

  32,00 zł
 • 26,00 zł

  Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista, nr 341[02]/ /MEN/2008.05.20, chunkowości.

  26,00 zł
 • 25,20 zł

  W podręczniku cz. 2 omówiono: ubezpieczenia, politykę personalną przedsiębiorstwa, gospodarowanie finansami, rolę i znaczenie kontroli. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji. Przykłady oraz wzory pozwalają lepiej i skuteczniej zrozumieć materiał lekcyjny. Podręcznik dopuszczony w 2010 roku przez MEN do użytku szkolnego. Nr...

  25,20 zł
 • 41,80 zł

  Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.35 (Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisówKodeksu spółek handlowych,Kodeksu cywilnego,Kodeksu postępowania...

  41,80 zł
 • 41,60 zł

  Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.35 (Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności planowania działalności gospodarczej, określania zadań przedsiębiorców, instytucji administracji publicznej, rozróżniania form organizacyjno-prawnych...

  41,60 zł
 • 31,90 zł

  Podręcznik do przedmiotu pracownia ekonomiczna, przeznaczony dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.Podręcznik napisano metodą `krok po kroku`, tak by uczeń mógł samodzielnie wykonać większość zaproponowanych ćwiczeń. Publikacja doskonali umiejętności wykorzystania systemów komputerowych do wykonywania różnorodnych...

  31,90 zł
 • 54,30 zł

  Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.

  54,30 zł
Pokazuje 1 - 13 z 13 elementów