EDUKACJA PROZDROWOTNA

Informacje

EDUKACJA PROZDROWOTNA Jest 16 produktów.

Pokazuje 1 - 16 z 16 elementów
 • 10,50 zł

  Przeciwdziałanie uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się, zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz dokonywanie świadomego wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji jakie zanalazły się w tym opracowaniu.

  10,50 zł
 • 28,10 zł

  Jest to program zajęć do realizacji ścieżki między przedmiotowej Edukacja prozdrowotna, oparty na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia, polegającej na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia przez człowieka stanu dobrego samopoczucia w czterech wymiarach zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznym i osobistym.

  28,10 zł
 • 17,90 zł

  Prezentowane w publikacji Edukacja prozdrowotna propozycje z zakresu zajęć są adresowane do nauczycieli - wychowawców gimnazjum, którzy, zgodnie z "Podstawami programowymi obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących", są zobowiązani do realizacji tej problematyki w szkole.

  17,90 zł
 • 27,10 zł

  Przekazywany do rąk czytelnika program zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

  27,10 zł
 • 39,00 zł

  Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem.

  39,00 zł
 • 72,50 zł

  Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego.Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia...

  72,50 zł
 • 24,00 zł

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia zawodowego do nauczania higieny i ochrony zdrowia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na poziomie technikum.

  24,00 zł
 • 36,20 zł

  Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków.

  36,20 zł
 • 13,10 zł

  W latach 1994-1998 Centrum realizowało program działań pt. "Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego w systemie edukacji i poprzez system edukacji". Program skierowany był do nauczycieli, uczniów i rodziców i stawiał sobie za cel wzbudzenie motywacji do twórczego włączenia się osób tworzących wspólnotę szkolną w urzeczywistnianie...

  13,10 zł
 • 51,50 zł

  Profilaktyka w nauczaniu zintegrowanym stanowi istotny element programu wychowawczego szkoły. Celem programu "Żyję zdrowo" jest informowanie uczniów o różnych rodzajach zagrożeń oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej. Jak wspomagać ucznia w działaniach prozdrowotnych? Jak uwrażliwić go na ryzykowne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia,...

  51,50 zł
 • 21,00 zł

  Częste odwoływania do modeli makroskopowych mają na celu uświadomienia czytelnikowi jedności praw fizyki, chemii i biologii, a tym samym oczywistości pewnych rozwiązań, znanych z biochemii i świata makroskopowego.

  21,00 zł
 • 16,00 zł

  Opowiadania ekologiczne z piosenkami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do książeczki dołączona jest wkładka z nutami.

  16,00 zł
 • 24,00 zł

  Wiem, co jem to zbiór ćwiczeń dla dzieci w wieku 6-8 lat, które mają na celu utrwalenie wiedzy na temat prawidłowego i zdrowego odżywiania. Ćwiczenia oparte są o edukacyjne wierszyki Magdaleny Korzeniowskiej.

  24,00 zł
 • 12,00 zł

  Książka przedstawia zestaw kilkunastu scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów klas IV-VI poruszających tematykę ścieżki ekologiczej i prozdrowotnej. Omawiane na lekcjach zagadnienia pomagają uczniom dostrzec główne problemy środowiska naturalnego, rozbudzają wrażliwość na piękno natury, uczą odpowiedzialności za świat przyrody.Poruszane w publikacji...

  12,00 zł
 • 31,50 zł

  Podręcznik, napisany przez biologa, lekarza-dietetyka i psychologa, zawiera współczesną wiedzę dotyczącą etiologii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a także sposobów żywienia mogących zapobiegać otyłości, cukrzycy, schorzeniom układu krążenia i nowotworom. Przedstawiono w nim mechanizmy powstawania uzależnień oraz działanie na organizm alkoholu, dymu...

  31,50 zł
 • 37,00 zł

  Powszechnym postulatem, zgłaszanym przez nauczycieli wychowania fizycznego, jest oczekiwanie na materiały i pomoc do realizacji bloku edukacja zdrowotna zgodnie z nową podstawą programową. Niniejszy poradnik jest odpowiedzią na te oczekiwania i jednocześnie pierwszym kompletnym materiałem dydaktycznym dla nauczycieli edukacji zdrowotnej.

  37,00 zł
Pokazuje 1 - 16 z 16 elementów