RESOCJALIZACJA

Informacje

Nowe produkty

RESOCJALIZACJA Jest 17 produktów.

Pokazuje 1 - 17 z 17 elementów
 • 59,80 zł

  Przedstawione w niniejszej książce badania mają charakter diagnostyczny i resocjalizacyjny, pozwalający na wszechstronne, komplementarne poznanie analizowanego problemu, umożliwiające ustalenie czynników ryzyka oraz opracowanie wobec sprawców zabójstw propozycji oddziaływań resocjalizacyjnych, dzięki którym można będzie wywoływać pożądane zmiany...

  59,80 zł
 • 39,90 zł

  Stanowi ona bogate i fachowo przygotowane studium wiedzy na temat współczesnej kobiecej heteroseksualnej prostytucji. Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksuologii i antropologii kultury, dokonując rzetelnego przeglądu nowych prac teoretycznych i ujęć badawczych, powstałych na gruncie polskim.

  39,90 zł
 • 36,50 zł

  Główny temat prezentowanej publikacji to wzrastająca liczba rodzin problemowych, przemiany w zakresie opieki i wychowania oraz trudności związane z przywracaniem społeczeństwu jednostek wykolejonych.

  36,50 zł
 • 30,50 zł

  Książka ujmuje niezwykle ważne zagadnienie, jakim jest ustalenie i opisanie repertuaru wartości oraz młodzieży z tzw.marginesu społecznego w okresie drugiej dekady transformacji ustrojowej w Polsce.

  30,50 zł
 • 26,30 zł

  Książka ta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców- nauczycieli, studentów(pedagogiki, psychologio i inne.), a także rodziców oraz tych wszystkich, którzy doceniają znaczenie szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży i chcą ograniczyć w niej udział czynników ryzyka, a wzmocnić ochronę i wsparcie zarówno wobec uczniów jak i nauczycieli.

  26,30 zł
 • 27,30 zł

  "Jeśli ktoś szuka w tej książce jakiejś oryginalnej egzotyki i sensacji, to zapewne też ją tam znajdzie, ale nie to", jest w niej najważniejsze.

  27,30 zł
 • 26,30 zł

  Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror.

  26,30 zł
 • 29,50 zł

  Książka Człowiek w relacjach socjopedagogicznych obejmuje problematykę "wychowania wobec przyszłości", kierując czytelnika ku pytaniom: "Jak pomóc i komu?".

  29,50 zł
 • 39,80 zł

  Treści zawarte w tej książce stanowią przeciwwagę wciąż prowadzonych debat społecznych i politycznych, w których trudno dostrzec zmianę kierunku myślenia z potępiania sprawców przestępstw na próbę zrozumienia przestępstwa i zachowań dewiacyjnych.  Zrozumieć , nie oznacza jednak  usprawiedliwiać , lecz  wyjaśnić , by w sposób bardziej efektywny zapobiegać...

  39,80 zł
 • 29,80 zł

  Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy , zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat.

  29,80 zł
 • 39,90 zł

  Zebrane w tej książce artykuły są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, która odbyła się w listopadzie 2006 roku w Lublinie.

  39,90 zł
 • 28,00 zł

  Niniejsza publikacja jest pokłosiem merytorycznej dyskusji pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich naszego kraju i dotyczy resocjalizacyjnego kontekstu przekraczania kręgu zagubionego człowieczeństwa.

  28,00 zł
 • 42,00 zł

  "Książka spełniać będzie nie tylko ważne funkcje monografii ścjśle naukowej, ale także funkcje dydaktyczne na poziomie akademickim, wszędzie tam. gdzie wykładana jest psychologia i pedagogika resocjalizacyjna oraz kryminologia.

  42,00 zł
 • 78,00 zł

  Książka  powstała w gronie specjalistów z zakresu resocjalizacji z myślą o przybliżeniu problemów osób "INNYCH" i opracowaniu propozycji zmiany wizerunku społecznego na taki, który będzie sprzyjał ich rozwojowi w społeczeństwie lub powrotowi do środowiska lokalnego.

  78,00 zł
 • 27,00 zł

  Wobec zmieniających się warunków życia społecznego, pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna poszukują alternatywnych metod i form pracy wychowawczej wśród więźniów i nieletnich w zakładach poprawczych. Przykładem godnym upowszechnienia jest resocjalizacja przez sztukę czy ewangelizację skazanych.

  27,00 zł
 • 27,00 zł

  Problematyka występujących współcześnie różnych zjawiskowych form patologii społecznej w Polsce pozostaje w zainteresowaniu nie tylko środowisk naukowych , ale także wszystkich instytucji realizujących funkcję kontroli społecznej np.: policji, prokuratury i sądów, zakładów penitencjarnych oraz instytucji realizujących zadania i cele resocjalizacyjne wobec...

  27,00 zł
 • 54,90 zł

  Naszym dzieciom powodzi się lepiej niż jakiemukolwiek pokoleniu wcześniej, a mimo to ich troski są ogromne. W jaki sposób zmotywować Lenę, która boi się chodzić do szkoły?

  54,90 zł
Pokazuje 1 - 17 z 17 elementów