Główna

Informacje

Nowe produkty

Ostatnio przeglądane

Nowy KULTURA KSIĄŻKI POLSKIEJ WE LWOWIE W OKRESIE OŚWIECENIA. Zobacz większe

KULTURA KSIĄŻKI POLSKIEJ WE LWOWIE W OKRESIE OŚWIECENIA.

Nowy produkt

Monografia jest próbą całościowego, wieloaspektowego ujęcia zagadnień dotyczących dziejów książki polskiej we Lwowie na przełomie XVIII i XIX wieku.

Więcej szczegółów

75,00 zł brutto

Opis

Autor:Halina Rusińska-Giertych
ISBN:978-83-229-3593-4
Stron:392
Wymiary:243X177
Oprawa:twadra
Data wydania:2018
WydawnictwoWydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej informacji

Obejmuje refleksją badawczą takie istotne składniki, jak: zewnętrzna postać publikacji, zawartość treściowa, system informacji o książce, sposoby jej rozpowszechniania, gromadzenia i użytkowania, uwzględniając przy tym zjawiska życia epoki, wydarzenia polityczne, warunki prawno-ekonomiczne, prądy umysłowe, poziom oświaty i kultury. Ukazuje zatem funkcjonowanie lwowskiej książki, rozumianej jako wytwór określonych warunków historycznych i społecznych, a także duchowych i praktycznych potrzeb tamtejszego środowiska. Zwraca uwagę na zespół zjawisk inspirujących lub hamujących powstanie poszczególnych edycji i ich rozpowszechnianie, tendencje w kulturze epoki, możliwości twórcze autorów, operatywność warsztatów typograficznych i oficyn księgarskich, wskazuje zależność oferty wydawniczej i księgarskiej od zainteresowań i potrzeb czytelniczych mieszkańców Galicji oraz podkreśla rolę, jaką odegrała książka w kształtowaniu kultury intelektualnej tamtego regionu. Wypełnia ponadto lukę w dotychczasowym stanie badań w zakresie dziejów ruchu wydawniczo-księgarskiego we Lwowie na przełomie XVIII i XIX stulecia, ponieważ prezentuje nieznany dotąd obraz kultury książki polskiej w stolicy Galicji czasów oświecenia.