Główna

Informacje

Nowe produkty

Ostatnio przeglądane

KSIĄŻKA DAWNA I JEJ WŁAŚCICIELE.TOM 1 I 2 Zobacz większe

KSIĄŻKA DAWNA I JEJ WŁAŚCICIELE.TOM 1 I 2

Nowy produkt

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”, zorganizowanej w 2016 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy z Consortium of European Research Libraries.

Więcej szczegółów

89,00 zł brutto

Opis

Autor:red.Sidorowicz-Mulak Dorota, Franczyk-Cegła Agnieszka
ISBN:978-83-65588-52-4
Stron:608
Wymiary:240X170
Oprawa:miękka
Data wydania:2018
WydawnictwoOssolineum

Więcej informacji

Sympozjum dotyczyło badań proweniencyjnych prowadzonych w europejskich bibliotekach naukowych, publicznych i kościelnych. Badania te umożliwiają rekonstrukcję księgozbiorów historycznych oraz pozwalają na prześledzenie dziejów niemal każdej książki i jej obiegu społecznego.
W tomie pierwszym zebrano artykuły poświęcone zespołom proweniencyjnym w zbiorach starych druków największych polskich bibliotek oraz teksty poruszające problematykę związaną z badaniami i opracowaniem inkunabułów.
W tomie drugim zamieszczono teksty poświęcone właścicielom książek żyjącym w różnych epokach (od średniowiecza po wiek XIX), a także wyniki badań kolekcji kościelnych i klasztornych, polskich księgozbiorów historycznych przechowywanych w Rosji i Szwecji, metod opracowania dawnych kolekcji we Francji, ekslibrisów oraz rynku antykwarycznego starych druków.