Główna

Informacje

Ostatnio przeglądane

INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY DIAGNOZY I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Zobacz większe

INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY DIAGNOZY I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Nowy produkt

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy.

Więcej szczegółów

45,00 zł brutto

Opis

Autor:red. Ewelina Zając, Mateusz Szurek
ISBN:978-838-220-22-67
Stron:288
Wymiary:240X170
Oprawa:miękka
Data wydania:2020
WydawnictwoWYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Więcej informacji

W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny osiąga się dopiero przy współpracy wielu specjalistów. Dlatego tak istotna w rozwoju myśli logopedycznej jest kooperacja wielu dziedzin nauki, świadcząca o interdyscyplinarności logopedii.
Tom zawiera teoretyczne rozważania oraz wyniki badań własnych naukowców i praktyków, którzy reprezentują ośrodki naukowe, placówki oświatowe oraz terapeutyczne z całej Polski. Ukazali oni logopedię jako dziedzinę o interdyscyplinarnych podstawach, a także przyczynili się do kontynuacji dyskusji oraz współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. W monografii znajdują się rozważania specjalistów z różnych dziedzin logopedii, neurologopedii, surdologopedii, onkologopedii, oligofrenopedagogiki, psychologii, ortodoncji, językoznawstwa, glottodydaktyki co umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.
- ze Słowa wstępnego