PEDAGOGIKA SPECJALNA

Informacje

PEDAGOGIKA SPECJALNA Jest 124 produktów.

na stronę
Pokazuje 41 - 60 z 124 elementów
 • 44,80 zł

  Od czasu pierwszego wydania tej książki znacznie zmieniły się rola i zasięg oddziaływania muzykoterapii. Obecnie autor pracuje z licznymi oddanymi swej pracy, twórczymi i serdecznymi kolegami z wielu krajów.

  44,80 zł
 • 69,90 zł

  Różne poszukiwania - wspólna misja - to sformułowanie bardzo dobrze oddające cel eksploracji Profesora Pańczyka, który poświęcał uwagę bardzo różnym kwestiom: od ustaleń terminologicznych, poprzez doskonalenie teorii - aż do wzbogacania warunków i metod wspomagania osób z rożnymi ograniczeniami sprawności fizycznej i umysłowej.

  69,90 zł
 • 44,90 zł

  Cykl "Język migany w szkole" jest kolejnym wydaniem trzech podręczników dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci niesłyszących, uczestniczących w trzystopniowych kursach języka migowego dla nauczycieli.

  44,90 zł
 • 25,20 zł

  Książka prezentuje podstawowe założenia teoretyczne i metodyczne Metody Ruchu Rozwijającego oraz rezultaty badań nad jej skutecznością w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

  25,20 zł
 • 18,00 zł

  Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznychUkład treści kształcenia i obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu powraca się w każdym cyklu...

  18,00 zł
 • 49,90 zł

  Książka przeznaczona jest dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

  49,90 zł
 • 32,00 zł

  Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepelnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym.

  32,00 zł
 • 24,60 zł

  Złożoność i bogactwo problematyki związanej z organizacją funkcji psychicznych w korze mózgowej, jej fizjologii i patololgii oraz ukazanie zmian w konwencjonalnym podejściu do chorych z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego.

  24,60 zł
 • 18,00 zł

  Książka jest zbiorem doświadczeń zawodowych i osobistych autorki. Opisuje w niej bowiem swoje doświadczenia, które zdobyła (i nadal zdobywa) jako matka niepełnosprawnego dziecka oraz jako terapeutka dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju.

  18,00 zł
 • 39,00 zł

  Przedmiotem rozważań Autorki jest charakterystyka językowa sposobów wyrażania emocji przez niesłyszących uczniów szkół specjalnych oraz uczęszczających do klas integracyjnych, a także wskazanie optymalnych strategii nauczania „języka uczuć”.

  39,00 zł
 • 36,00 zł

  Tom pierwszy ”Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata” został podzielony na cztery rozdziały. Pierwszy z nich zawiera teoretyczne rozważania na temat miejsca człowieka z upośledzeniem umysłowym we współczesnym świecie, możliwości jego funkcjonowania i barier je ograniczających.

  36,00 zł
 • 25,20 zł

  Staranna, wielostronna, rzetelna ewaluacja autorskiego programu kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych oparta jest na bogatym, zabawowym, inspirującym do aktywności umysłowej, emocjonalno-motywacyjnym materiale lingwistycznym z badań uczniów w okresie wczesnoszkolnym.

  25,20 zł
 • 18,00 zł

  Książka „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu” porusza trudny temat autyzmu dziecięcego. Chociaż na rynku wydawniczym jest wiele poradników poświęconych tej problematyce, jednak ich autorzy to najczęściej lekarze, psycholodzy i pedagodzy. Książka Beaty Zawiślak to pozycja szczególna.

  18,00 zł
 • 8,50 zł

  Z recenzji prof. Cz. Kosakowskiego: Autorka należy do grupy tych pedagogów, którzy metodykę nauczania pojmują szeroko, nie sprowadzając jej tylko do tzw. obrządku metodycznego. W metodyce nauczania wyróżnia jej wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. [...] Jaki charakter ma ta książka?

  8,50 zł
 • 48,00 zł

  Rodzic wychowujący malucha z zaburzeniem integracji sensorycznej (SPD) nie zawsze jest w nastroju do zabawy, choć ta jest znakomitym narzędziem terapeutycznym, i nie zawsze wie, jak zająć się nie-zgranym dzieckiem.

  48,00 zł
 • 38,00 zł

  Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007-2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekście sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej.

  38,00 zł
 • 27,00 zł

  Na ile dzieci z autyzmem są podobne do swoich rówieśników, a na ile się od nich różnią? Ta tajemnicza choroba, której niekiedy towarzyszą zdumiewające uzdolnienia, intryguje i zastanawia.

  27,00 zł
 • 42,00 zł

  Zaburzenie integracji sensorycznej, problem, z którym boryka się piętnaście procent dzieci, to zjawisko, o którym w Polsce mówi się coraz więcej. Zaburzenie to ma ogromny wpływ na zachowanie najmłodszych, którzy nie potrafią powiedzieć, dlaczego w sposób niezwykle gwałtowny reagują na bodźce, które inni po prostu lekceważą, albo czemu tak bardzo...

  42,00 zł
 • 18,00 zł

  Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia.

  18,00 zł
 • 30,00 zł

  Z rozmów z rodzicami uczniów, kolegami i koleżankami nauczycielami, jak również z własnych nauczycielskich doświadczeń zrodziła się idea stworzenia książki o charakterze poradnika opisującego sposoby pracy z dziećmi wymagającymi. Umiejętność współpracy z nim daje możliwość przełamywania barier i ograniczeń, rozwija i pobudza do działania, a w efekcie...

  30,00 zł
Pokazuje 41 - 60 z 124 elementów