PEDAGOGIKA SPECJALNA

Informacje

PEDAGOGIKA SPECJALNA Jest 124 produktów.

na stronę
Pokazuje 21 - 40 z 124 elementów
 • 31,30 zł

  Prezentowana publikacja stanowi próbę wprowadzenia w rozległą i złożoną problematykę procesu rehabilitacji. Składa się z czterech części.

  31,30 zł
 • 57,60 zł

  Książka ta, jako podręcznik akademicki, przeznaczona jest dla studentów psychologii, pedagogiki, psychopedagogiki i socjologii.

  57,60 zł
 • 7,90 zł

  Program kształcenia zintegrowanego dla 1 etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

  7,90 zł
 • 27,00 zł

  Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach.

  27,00 zł
 • 31,40 zł

  Zawarte w tomie artykuły stanowią pokłosie konferencji "Pedagogika specjalna - idea, treści, rzeczywistość", zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  31,40 zł
 • 15,00 zł

  INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Jest to druga część pozycji przeznaczonej dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci.

  15,00 zł
 • 29,40 zł

  Nadrzędnym celem programu jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształcenia umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami w stopniu pozwalającym zdobywać wiedzą na wyższych etapach edukacji.

  29,40 zł
 • 17,90 zł

  Pozycja ta powstała z myślą o Was -, nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne, specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach z najbliższego otoczenia dziecka -, rodzicach, rodzeństwie.

  17,90 zł
 • 14,70 zł

  Z przyjemnością oddajemy do rąk czytelników zbiór artykułów z zakresu psychologii klinicznej dziecka.

  14,70 zł
 • 15,00 zł

  Pozycja ta powstała z myślą o nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne,

  15,00 zł
 • 13,30 zł

  Autorka napisała książkę w oparciu o wyniki badań przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat. Część teoretyczna książki została poparta spostrzeżeniami autorki, przemyśleniami i długoletnim doświadczeniem.

  13,30 zł
 • 33,10 zł

  Książka Jarosława Michalskiego ukazuje, co nauczyciele sądzą o swojej pracy przez pryzmat przydatności zawodowej, co akcentują, co odrzucają, aby na tej podstawie wyznaczyć pewne determinanty ich przydatność.

  33,10 zł
 • 15,80 zł

  Autorka opisała zagadnienia dotyczące psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w szkołach podstawowych. Na podstawie kompleksowej diagnozy tego zagadnienia można ustalić zakres istotnych zmian, które są niezbędne do poprawy sytuacji edukacyjnej tych dzieci oraz ich funkcjonowania w roli ucznia.

  15,80 zł
 • 26,30 zł

  Autorzy drugiego tomu zajęli się następującym zagadnieniami: psychoterapia a wychowanie, wspomaganie rozwoju osób dorosłych i starych, style radzenia sobie ze stresem w związkach małżeńskich, trening neuropsycholingwistyczny A. Korzybskiego, asertywność,

  26,30 zł
 • 34,10 zł

  Świat psychiki dziecka stanowi zagadkę, której rozwiązanie, z perspektywy jego przeżyć, doznań i odczuć, jest zadaniem niełatwym, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Tym bardziej jest to zadanie trudne, gdy centrum naukowej uwagi skupione jest na dziecku z problemami, które wykazuje w rozwoju degresję lub regresję.

  34,10 zł
 • 31,30 zł

  Książka poświęcona jest kompetencjom zawodowym pedagogów specjalnych. Intencją redaktorów merytorycznych i autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie wspomnianych kompetencji nie tylko jako umiejętności skutecznego radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, ale również jako określonych dyspozycji osobowościowych do pracy z...

  31,30 zł
 • 28,40 zł

  Jest to książka o możliwościach człowieka, możliwościach niejednokrotnie ponad jego słabości, ponad załamania, rozterki, zwątpienie, ponad to wszystko, co widzący znają i potrafią, co dla nich jest zwyczajne, proste, łatwe i naturalne, bo... widzą.

  28,40 zł
 • 28,00 zł

  Opracowany przez Autorkę program wychowawczo-terapeutyczny [...] ma na celu nadanie innego wymiaru ludzkiemu cierpieniu, odkrywanie utraconego poczucia sensu życia i chronienie przed niedostatkami wartości egzystencjalnych.

  28,00 zł
 • 44,00 zł

  ...mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi... - zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń.

  44,00 zł
 • 28,00 zł

  Zasada integracji treści kształcenia ułatwia nie tylko zrozumienie ustrukturowanej wiedzy i podstawowych technik pracy umysłowej, ale ma też znaczący wpływ na kształtowanie się trwałych zainteresowań, stanowiących źródło aktywności poznawczej dziecka.

  28,00 zł
Pokazuje 21 - 40 z 124 elementów